EVU-Kurs


Det kan fort bli kostbart når avløpsnettet ikke greier å ta unna regnet.

Pumpestasjon for rentvann, Trondheim. Foto: Hallvard Gundersen

Pumpe- og ledningsteknologi

Start: 13.03.2023
Slutt: 08.06.2023
Søknadsfrist: 15.02.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 12900 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: BM6601

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Vi inviterer til oppdatert kunnskap om strømningsteknisk utforming og materialvalg til vann- og avløpsledninger og pumpeanlegg. Du vil også lære om hvilke nye muligheter digitalisering av nettet gir.

Kurset het tidligere VM6002 - Overvanns- og ledningsteknologi
og VM6002 - Pumpe- og ledningsteknologi

Målgruppe

Ingeniører i offentlig og privat virksomhet som daglig arbeider med vann og avløpssystemer

Innhold

Kurset vil omfatte

  • Prinsipper for strømningsteknisk utforming av vannledningsnett og avløpsnett
  • Trykkstøt i ledninger
  • Grunnleggende forståelse av pumpeanlegg
  • Fjernovervåkning av pumpeanlegg og bruk av pumpeinformasjon til overvåkning av ledningsnett.
  • Metoder for tilstandskontroll for vann- og avløpsledninger.
  • Smarte vannsystemer

Opptakskrav

Bachelor/ingeniørhøgskole eller tilsvarende praksis.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Tre samlinger i Trondheim våren 2023:

Første samling: 13. - 15. mars 
Andre samling: 17. - 19. april 
Tredje samling: 22. - 24. mai 

Det meste av undervisningen vil foregå på engelsk.

 

Eksamensbeskrivelse

Dato: 08.06.2023

Hjemmeeksamen
Eksamenskrav: Godkjent øvingsrapport.

Karakterskala for avsluttende eksamen: A-F.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 12900 Kr


I tillegg kommer Semesteravgift

Referanser

Svært relevant og tidsriktig kurs. Meget kompetente og dyktige forelesere holder gode og lærerike foredrag, samtidig som de gir rom for faglige diskusjoner og relevant utveksling av erfaringer fra arbeidslivet. Svært bra kurs, anbefales videre!

Et utmerket kurs med dyktige forelesere. Anbefales for alle som jobber innen VA-faget.

Et kurs med mye faglig innhold og gode forelesere innen sine felt.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Sveinung Sægrov, Professor NTNU, Institutt for bygg og miljøteknikk
Telefon: 73 59 47 65
Mobil: 930 96 277
Epost: sveinung.sagrov@ntnu.no
Paul Uwe Thamsen, Professor II, NTNU, Institutt for bygg og miljøteknikk
Epost: paul-uwe.thamsen@tu-berlin.de

Kontakt

Marion Alseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73590070
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev