EVU-Kurs

Urban Trigger EVU

Bilde fra Trondheim hvor man ser bl.a. Nidelva i forgrunnen, forskjellige typer bygninger - alt fra eneboliger, til boligkomplekser, næringsbygg og øverst ser man flere NTNU-bygg på Gløshaugen.

En by består av mange typer bygg med mange formål. Her illustrert med et bilde fra Trondheim hvor man ser Nidelva i forgrunnen, forskjellige typer boliger, næringsbygg og øverst ser man flere NTNU-bygg på Gløshaugen. Foto Mostphotos

Start: 07.09.2022
Slutt: 15.12.2022
Søknadsfrist: 15.08.2022

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Nett, Oslo og muligens Nederland

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7.5
Emnekode: AAR6851

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Emnet «Urban Trigger EVU» tar for seg byutvikling basert på eksisterende ressurser og verdikjeder og utviklingen av disse. Med utgangspunkt i FNs tre hovedpilarer for bærekraftig utvikling; finansiell, naturlig og sosialt, undersøkes hvordan enkeltprosjekter kan gi større ringvirkninger, effekter og merverdier til byen, og slik oppnå et større og bedre helhetlig resultat som går forbi prosjektets opprinnelige avgrensning.

Målgruppe

Praktiserende tilknyttet arkitekturprosjektering, planlegging, by- og eiendomsutvikling og -forvaltning, økonomi, byggenæring, plan- og lovverk osv., fra offentlig eller privat virksomhet.

Innhold

Emnet tar for seg byutvikling basert på eksisterende ressurser og verdikjeder og utviklingen av disse. Med utgangspunkt i FNs tre hovedpilarer for bærekraftig utvikling; finansiell, naturlig og sosialt, undersøkes hvordan enkeltprosjekter kan gi større ringvirkninger, effekter og merverdier til byen, og slik oppnå et større og bedre helhetlig resultat som går forbi prosjektets opprinnelige avgrensning. Fagområdet og spesialiseringen har sitt opprinnelige utspring fra «Senter for eiendomsutvikling- og forvaltning (Metamorfose)» og har de siste årene blitt undervist for studenter ved det femårige arkitekturprogrammet. Emnets tematikk og innhold tilbys nå til ferdigutdannede og praktiserende som ønsker et praktisk, faglig og teoretisk påfyll av kompetanse og kunnskap, med byutvikling og verdikjeder som omdreiningspunkt. Oppstart i kurset er satt til 07.09 med digitale forelesninger, og fysisk 1-3 dagers samling i Oslo rundt 18.oktober, i forbindelse med Oslo Arkitekturtriennale.

En mulig ekskursjon til Nederland e.l. vil kunne bli tilbudt via kurset. Dette vil det bli opplyst om ved studiestart.

Emnebeskrivelse

Urban trigger EVU

Opptakskrav

Du må enten ha:

 

For ordinært opptak

Ett av følgende utdanningsløp må være fullført og bestått

  • Bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng)
  • mag.-grad
  • Annen grad av minimum 3 års omfang

I tillegg kreves minimum 2 års relevant arbeidserfaring

eller

For opptak på realkompetanse

Minimum 120 studiepoeng fra høgskole/universitet med faglig konsentrasjon og et visst antall emner på fordypningsnivå samt lang og særlig relevant arbeidserfaring ut over det som kreves for alle søkere (individuell vurdering).

Med relevant arbeidserfaring menes områder og yrker tilknyttet arkitekturprosjektering, planlegging, by- og eiendomsutvikling og -forvaltning, økonomi, byggenæring, plan- og lovverk osv. fra offentlig eller privat virksomhet

For å vurdere din søknad trenger vi dokumentasjon på at du fyller opptakskravene.

Søknader som mangler etterspurt dokumentasjon etter søknadsfristen, vil ikke bli behandlet. Les derfor nøye hvilke krav som stilles til dokumentasjon.    

Anbefalte forkunnskaper

Norsk og engelsk (kan lese engelsk og delta i forelesninger som foregår på engelsk)


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Digital samling kl 1315 - 1500 den 7. september, 15. september og 22. september.

Samling 22. oktober på Gamle Munchmuseet i Oslo.

Mulig ekskursjon i Nederland (frivillig). Dette vil bli oppgitt ved studiestart. Studenter som deltar på denne ekskursjonen må betale en egenandel på inntil NOK 4.000. De som ikke deltar på ekskursjonen vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

  • Office- og Adobepakken samt DAK/BIM- og GIS-verkøy.

Eksamensbeskrivelse

Prosjektoppgave som teller 100 %. Det vil være mulig å levere i grupper. 

Det skal også leveres 1 obligatorisk øving som må være godkjent. Denne øvingen er et forarbeid og utkast til selve prosjektoppgaven.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Videoforelesninger, forelesningsnotater, kompendium, diverse lærebøker og artikkelserier.

Litteraturliste legges ut ved undervisningsstart.

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt kr 600,-) 

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for arkitektur og design
Ole Møystad, Professor, Institutt for arkitektur og planlegging
Epost: ole.moystad@ntnu.no
Jørgen Skatland, Universitetslektor

Kontakt

Gjertrud Røe Hammeren, Administrativ kontaktperson på instituttet
Epost: gjertrud.r.hammeren@ntnu.no
Oddbjørg Mikkelsen, Spørsmål om søknad og opptak
Telefon: 73596639
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev