EVU-Kurs


To kvinner og en mann har en avslappet diskusjon ved et møtebord.

Nye teknologiske muligheter åpner for nye og radikale endringer i hvordan næringslivet tilbyr, levere og skaper verdier for sine kunder. Foto: Anne Line Bakken

Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller

Start: 29.09.2022
Søknadsfrist: 10.08.2022

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Ålesund / Oslo

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7.5
Emnekode: AV600217

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Samspillet mellom teknologisk utvikling og fremvoksende trender krever endringer av de eksisterende forretningsmodellene. Overgang til digitale løsninger og tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til bærekraftig utvikling og grønn vekst.

Målgruppe

Emnet passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger.

Innhold

Vi lever i en tid med store og raske skifter. Ny teknologi endrer måten vi utfører vårt arbeid og driver forretning på. Endringer i teknologiske muligheter åpner for nye og radikale endringer i hvordan næringslivet  tilbyr, levere og skaper verdier for sine kunder. 

Parallelt med den teknologiske utviklingen er det gjennom internasjonale fora inngått forpliktende avtaler med ambisiøse mål for utslipp av klimagasser og bærekraftig industriproduksjon. Grønn vekst, digitalisering og nye forretningsmodeller gir store muligheter for eksisterende og ny norsk industri. I denne situasjonen vil det gi bedrifter et konkurransemessig fortrinn å kunne dokumentere bærekraftig produksjon og å kunne håndtere nye forretningsmodeller. Det å kunne styrke en kultur for innovasjon i hver enkelt bedrift vil være sentralt i denne overgangen. På samme måte vil kjennskap til drivere og hindringer for en slik utvikling være sentrale element i bedriftens arbeid med strategi for innovasjon. 

Temaer :     

  •          Megatrender og strategisk foresight
  •          Digital transformasjon
  •          Disruptive skifter og omstillingsevne
  •          Innovasjonskultur
  •          Tjenesteinnovasjon 
  •          Nye forretningsmodeller og grønn vekst
  •          Drivere og hindringer for nye forretningsmodeller
  •          Verktøy for arbeid med nye forretningsmodeller

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning i teknologi, økonomi eller realfag på minimum 180 studiepoengs omfang
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring
Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra strategisk arbeid i næringslivet.

 


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger høsten 2022:

Første samling i Ålesund: 29. - 30. september
Andre samling i Oslo: 10. - 11. november

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen er en oppgave med egendefinert problemstilling med utgangspunkt i et sentralt tema i kurset (maks. 8000 ord), med ca. tre ukers innleveringsfrist. Eksamen skal fortrinnsvis skrives i grupper på inntil tre medlemmer. Oppgaven kan påbegynnes ved kursstart.
Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene og godkjente gruppeoppgaver/ case.
Karakterskala for avsluttende eksamen: A-F

Pensumlitteratur/kursmateriell

Foreløpig pensum, med forbehold om endringer:
 
Bøker
  • Dean (2010), Sustainable venturing Entrepreneurial opportunities on the transition to a sustainable economy, Pearson.
  • Jørgensen & Pedersen (2017), RESTART, 7 veier til bærekraftig business, Cappelen Dam.
  • Osterwalder & Pigneur (2010), Business Model Generation, John Wiley & Sons.
 kan bestilles her: https://www.akademika.no
 
 
Artikler/kapitaler
 
  • Bilgeri, Brandt, Lang, Tesch & Weinberger (2015), The IoT Business Model Builder, A white paper of the Bosch IoT Lab in collaboration with Bosch Software Innovation GmbH.
  • Bocken, N.M.P. et al (2014), A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes, Journal of Cleaner Production, 65, 42-56
  • Boons, Franks and Lüdeke-Freund, Florian (2013), Business models for sustainable innovation: state-of-the-art and steps towards a research agenda, Journal of Cleaner Production, 45, 9-19
  • Fleisch, Weinberger & Wortman (2014), Business Models and the Internet of Things, Bosch IoT Lab White Paper.
  • Ecological Economics 138 (2017) 40–46 Clarifying the Epistemology of Corporate Sustainability, Sigurd Sagen Vildåsen, Martina Keitsch, Annik Magerholm
 
Artiklene blir tilgjengelige på Blackboard.
 

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 24000 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Øivind Strand , Professor, Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70161334
Mobil: 97743998
Epost: oivind.strand@ntnu.no
Mark Pasquine , Førsteamanuensis, Institutt for internasjonal forretningsdrift,
Telefon: 70161521
Epost: mapa@ntnu.no
Annik Magerholm Fet , Viserektor

Kontakt

Gunvor Viker Singsaas , NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no
Even Fostervoll Langvatn , Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 73 55 98 18
Epost: even.f.langvatn@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev