EVU-Kurs


Illutrasjonsfoto FOTOLIA

Henvisning til spesialist for manuellterapeuter, kiropraktorer og annet helsepersonell med henvisningsrett

Start: 01.11.2021
Slutt: 03.12.2021
Søknadsfrist: 08.10.2021

Undervisningsform: Nettstudium med digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 18500 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6001

Kurset er avlyst.


Kurset tar sikte på å gi en dypere forståelse av hvordan andrelinjetjenesten behandler pasienter og gi grundigere kjennskap til tjenestens behandlingsmuligheter og begrensninger. Det vil gi mer målrettet henvisningspraksis og et mer adekvat rehabiliteringsopplegg.

Målgruppe

Manuellterapeuter, allmennleger, kiropraktorer eller andre primærkontakter i helsetjenesten.

Innhold

Kurset har som formål å gi manuellterapeuter, kiropraktorer, allmennleger og andre primærkontakter en grundig forståelse av problemstillinger knyttet til henvisning til spesialist.

Kursdeltakerne skal etter kurset kunne vurdere om pasienter bør henvises videre, hvem de skal henvises til og skrive en god henvisning.

Kursinnhold

 • Ortopedi/Nevrokirurgi
 • Nevrologi
 • Revmatologi
 • Injeksjonsbehandling
 • Smerte
 • Psykologi
 • Øre-nese-hals
 • Øyeblikkelig hjelp
 • Pasientrettigheter

Følgende punkter er med på hver spesialitet:

 • når henvise pasienter til de ulike spesialitetene?
 • hvordan undersøkes/behandles de som henvises?
 • prognose
 • hvordan fylle ut henvisning, hva er relevant informasjon?

 

Opptakskrav

Manuellterapeut etter forskriften, kiropraktorer, studenter i manuellterapi eller allmennleger. Søkere med annen kompetanse kan vurderes individuelt.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Sted: kurset er digitalt og det er obligatorisk deltagelse på undervisningen. Forelesningene vil i hovedsak gå på dagtid.

Datoer for undervisning: 

Tirsdag 2. nov formiddag

09.00 Velkomst

Start 9.10 Pasientrettigheter, lovverk

kl 10.30. Cervicalcolumna

kl 11.40 Lumbalcolumna, spesielt om prolaps og rotaffeksjon

Torsdag 4. nov ettermiddag

kl 12.00 Radiofrekvens og injeksjonsbehandling ved nakke og rygglidelser

kl 13.20 Lumbalcolumna

kl 14.30 Henvisning til tverrfaglig rygg- og nakkepoliklinikk

Tema:

Tirsdag 9. nov formiddag

kl 09.00 Senelidelser

kl 10.10 Skuldersyndrom- og skader

kl 12.00 (20 min pause/lunsj) Albuesykdom og -skade

Torsdag 11. nov ettermiddag

kl 12.00 Hoftelidelser og -skader

kl 13.20 Kneskader, diagnostikk og behandling. Knesmerter av andre årsaker.

kl 14.50 Inflammatoriske sykdommer i rygg og perifere ledd

Tema:

Tirsdag formiddag 16. nov

kl 09.00 Henvisning til smerteklinikk

Kl 10.00 Hjernenervescreening

Kl 11:20 Utredning og behandling av osteoporose

Torsdag ettermiddag 18. nov

Kl 12:00 Hodepine

Kl 14:10 (til 15:50) 
Kliniske symptomer ved meullær affeksjon. Sentralnervøse lidelser som differensialdiagnose til sykdom i muskel- og skjelettsystemet

Tema:

Tirsdag 23. nov formiddag

Kl 09.00 Bløtvevstumorer og sarkomer

Kl 10:50 Nevrofysiologisk utredning. Fysiologisk basis, aktuelle tilstander og indikasjoner

Torsdag 25. nov ettermiddag

Kl 12:00 Hvordan screene for angst og depresjon

Kl 13:20 Revmatiske sykdommer hos barn

Kl 14:30 Øre-nese-hals Tinnitus og svimmelhet

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Dato: 03.12.2021

skriftlig eksamen

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Samarbeidspartnere

Norsk Manuellterapeutforening, Norsk Kiropraktorforening

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Hild Fjærtoft, Førsteamanuensis II, NTNU, Inst. for nevromedisin
Mobil: 95095792
Epost: hild.fjertoft@stolav.no

Kontakt

Bente Moslet, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 76 72
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev