EVU-Kurs


VR og AR teknologi kan bidra til avansert visualisering og simulering av prosesser i arbeidslivet (f.eks matproduksjon på en fiskefabrikk). Foto: Mikhail Fominykh og Lena Knutli

Fremtidens læringsteknologier

Start: 15.09.2021
Søknadsfrist: 15.08.2021

Sted for samlinger: Trondheim/nett

Pris: 16900 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PED6050

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Organisasjoner står overfor økende utfordringer der verden og globale markeder i konstant endring stiller nye krav til digital kompetanse og tilpasningsdyktighet. Disse utfordringene kan bli møtt med innovative teknologier som muliggjør fremtidens løsninger for trening og livslang læring. Eksempler er VR/AR teknologier som åpner for store muligheter med rik og interaktiv livslang læring og kompetansebygging, inkludert fjernundervisning, noe som spesielt er relevant i konteksten av covid-19-pandemi.

Les også bloggartikkelen Lærer hvordan framtidas teknologier kan brukes i dag


Målgruppe

Dette kurset vil passe for ledere, HMS-ansvarlige, lærere, selgere, PR- og mediespesialister, HR-spesialister, rådgivere, helsepersonell, sosialarbeidere og saksbehandlere i staten, anskaffelsesansvarlige, IT og teknologiansvarlige, ingeniører og generelt ansatte og selvstendig næringsdrivende med eller uten teknisk bakgrunn, som er interessert i å fremme innovative løsninger for livslang læring, kompetansebygging og digitalisering i organisasjoner. Deltakere med annen bakgrunn er også velkomne til å delta.

Innhold

Kurset gir en introduksjon til innovative VR/AR teknologier, med spesiell vekt på læring og trening i organisasjoner, valg og evaluering av passende teknologiløsninger og evaluering av slutteffekt. Eksempler på relevante bruksområder som involverer VR/AR teknologi inkluderer:

 • Rik og interaktiv fjernundervisning og samhandlingslæring for ansatte som ikke kan være tilstede fysisk
 • Innovativ undervisning på skolen: ungdomsskole, videregående, yrkesskole
 • Opplæring i kjerneprosedyrer på arbeidsplassen (f.eks. konstruksjon, produksjon, kvalitetskontroll, kundeservice, HMS)
 • Industrielt vedlikehold (f.eks. utføre vedlikehold i AR med bistand fra en ekstern ekspert)
 • Opplæring for helsepersonell (f.eks. trening i desinfeksjon, hygiene og forebygging av smittsomme sykdommer i VR) 
 • Opplæring for sosialarbeidere og saksbehandlere (f.eks i NAV og Barnevernet) ved å simulere kompliserte situasjoner i VR og 360-graders video.
 • ‘Onboarding’ av nye ansatte gjennom 360-graders videoer
 • Støtte medbestemmelse av eksisterende ansatte i organisasjonsutvikling (for eksempel ved å introdusere ansatte til nye arbeidsplasser i VR)
 • Karriereveiledning og omskolering til ansatte som møter omstillinger og permitteringer med virtuelle praksisplasser og jobbintervju i VR
 • Opplæring i HMS prosedyrer, for eksempel brannsikkerhet og hygiene gjennom VR-simuleringer
 • HR-trening og prosedyrer: for eksempel sensitivitetstrening og bevisstgjøring med fokus på diskriminering på arbeidsplassen, seksuell trakassering, truende oppførsel samt jobbintervjuopplæring og hjelp til utvelgelse av kandidater gjennom VR-simuleringer eller 360-graders videoer
 • Lederopplæring: trening i å gjennomføre offentlige presentasjoner, møter og forhandlinger gjennom VR-simuleringer
 • Visualiseringer av komplekse prosesser i organisasjoner
 • Media, kommunikasjon, salg, PR: introduksjon av produkter og prosesser til kunder ved å bruke avanserte 3D-visualiseringer og interaktive presentasjoner 

Læringsformer og aktiviteter 

Undervisning gis i form av forelesninger, seminarer og øvelser, både individuelt og i grupper. Disse skal foregå som en del av fysiske samlinger, i løpet av 2 seminarøkter (2 + 2 dager) i Trondheim (inkludert øvelser og demoer på VR lab) og på nett. Deltakerne bør formulere en problemstilling som de selv står overfor - eller synes er interessant for deres organisasjon. Problemstillingen vil danne grunnlaget for arbeidet med øvinger og en avsluttende prosjektoppgave (essay).

Forelesere:

 • Professor Ekaterina Prasolova-Førland, Institutt for pedagogikk og livslang læring, leder for Innovative Immersive Technologies for Learning (IMTEL) forskningsgruppe og VR/AR lab
 • Postdoc Jose Garcia Estrada, Institutt for pedagogikk og livslang læring, IMTEL
 • Forsker Mikhail Fominykh, Institutt for pedagogikk og livslang læring, IMTEL

Undervisningsspråk: kombinasjon av norsk og engelsk, med mulighet for individuelle justeringer. Noen gjesteforelesninger kan være på engelsk, og skriftlig materiale kan være på begge språk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Dokumentasjon lastes opp når du søker.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk (se "Krav til dokumentasjon").

Kurset har begrenset antall plasser. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere. Dersom det blir flere søkere enn antall plasser, rangeres søkerne individuelt ut fra relevant tilknytning/erfaring fra nåværende arbeidssted i form av innsendt motivasjonsbrev fra arbeidsgiver. Dette må beskrive stillingstype, type arbeidsoppgaver, varighet på stillingen og kursets relevans for framtidige arbeidsoppgaver. Brevet lastes opp sammen med søknaden.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper

Minimum to års relevant arbeidserfaring.

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger i Trondheim/på nett høsten 2021:

Første samling: 15. - 16. september (Trondheim)

Andre samling: 10. - 11. november (Trondheim)

Fem samlingsdager på nett i perioden mellom første og andre fysiske samling, datoer kommer senere.

Vi tar forbehold om endring i samlingsdatoer. Ved behov (f.eks usikker covid-19 situasjon) kan hele kurset gjennomføres online/i VR. 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Et utvalg av VR/AR apper og demoer som skal presenteres for deltakere + verktøy for online undervisning (Blackboard eller tilsvarende).

Eksamensbeskrivelse

Individuell hjemmeeksamen: Prosjektoppgave (essay). Innleveringsfrist én uke etter siste samlingsdag. Vurderes til bestått/ikke bestått. Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på samlingene i Trondheim + nettbaserte forelesninger/samlinger.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Et utvalg av akademiske artikler og fagrapporter oppgitt ved kursstart.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 16900 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til NTNU. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Samarbeidspartnere

XR Gemini senter (NTNU), XR Norge nettverk, representanter for nasjonale og internasjonale bedrifter og akademiske miljøer på feltet.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Ekaterina Prasolova-Førland , Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 34 37
Epost: ekaterip@ntnu.no

Kontakt

Gunvor V. Singsaas , NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no
Hege Fauskanger Lie , Studiekonsulent, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 17 95
Epost: hege.f.lie@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev