EVU-Kurs


Ordsky av kursinnholdet

Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF)

Start: 14.09.2021
Slutt: 24.05.2022
Søknadsfrist: 20.06.2021

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 10
Emnekode: MDV6002

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


*SØKNADSFRIST UTVIDET TIL 20.JUNI* 

Kurset vil gi deg innføring og motivasjon for oppstart og gjennomføring av egne forskningsprosjekter. Målet er å lage en forskningsprotokoll med en kvalitet som gjør at du kan publisere det endelige resultatet i et fagtidsskrift.

Arbeidet vil kunne fungere som forberedelse/støtte til en mer omfattende forskningsutdanning (som f.eks. mastergrad eller doktorgradsprogram (ph.d.). Hovedvekten legges på kvantitative metoder (tverrsnittstudier samt eksperimentelle/kvasieksperimentelle studier) da disse egner seg godt til mange kliniske problemstillinger. 

Du vil i stor grad arbeide med dine egne ideer og prosjekter. Det er derfor en forutsetning at du har/finner et konkret prosjekt å arbeide med i kursperioden. 

For å søke på kurset må du først fylle ut dette skjemaet - som deretter lastes opp sammen med øvrig dokumentasjon via søknadslenken under. 

Målgruppe

Alle som arbeider med pasienter og pasientrelatert virksomhet ved Helseregion Midt-Norge (HMN).
Du må ha en relevant Bachelorgrad (eller tilsvarende høyere utdanning på minst tre år) og noen års klinisk erfaring.

Innhold

  • Rammebetingelser
  • Problemformulering
  • Litteratursøking
  • Eksperimentelt design
  • Andre design
  • Protokollstruktur
  • Basal statistikk
  • Skriveprosessen
  • Etikk, lovverk og uskrevne regler

Tidsbruk
Kurset består av 10 kursdager med tre-fire ukers mellomrom.

Du må beregne egentid utover dette. Anledning til å jobbe med prosjekt/ kursmateriale i arbeidstiden må klareres via vanlige kanaler. En bør regne med ca. 1 dag/uke i snitt gjennom det aktuelle år. I tillegg bør du regne med å bruke noe fritid til arbeidet.

Det vil være en fordel om noe av denne tiden kan tas samlet i arbeidsintensive perioder. Du må selv klarere slike ting med egen ledelse, og leder må også undertegne søknadsskjemaet. Gjennomføring av kliniske prosjekter tar vanligvis lenger tid enn ett år, og full gjennomføring av mange prosjekter vil derfor oftest ikke kunne skje innen rammen av året. Anledning til å fortsette prosjektet etter kursperioden må klarereres med egen leder.

Læringsform og aktiviteter

Veiledet problembasert læring i gruppe med egenstudier og oppgaver. Mye bruk av muntlige presentasjoner av eget prosjekt i gruppen samt skriftlige hjemmeoppgaver. MDV6002 er dialogbasert, og krever at studenten er aktiv gjennom hele kurset.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i et relevant fag. Søkere med realkompetanse kan vurderes på individuelt grunnlag. Søkere må ha en prosjektidé, og veileder. Prosjektet må være godkjent av leder.

Anbefalte forkunnskaper

Noen års klinisk erfaring. Søkere må ha engelskkunnskaper.

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Kurset består av totalt 10 dager og holdes ved Østmarka sykehus i Trondheim. 6 timer pr dag og ca 3-4 uker mellom hver gang. 

HØST 2021

VÅR 2022

14.sept 2021

04.jan 2022

05.okt 2021

01.feb 2022

09.nov 2021

01.mar 2022

07.des 2021

29.mar 2022

 

26.apr 2022

 

24.mai 2022

 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

MS Word og referansedatabase anbefales.

Eksamensbeskrivelse

Muntlig eksamen (teller 40%) på siste kursdag og skriftlig oppgave (teller 60%) som innleveres 10 dager før muntlig. Samlet karakter med skala A-F, hvor A er best og F er styrk.

Det kreves minst 80% oppmøte på kursdagene for å gå opp til eksamen.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Annen informasjon

Minimum 7 deltakere for oppstart. Maks 12 deltakere. 

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Ingen kursavgift utover pensum og reise/møtekostnader

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Einar Vedul-Kjelsås , Førsteamanuensis, Dr.philos., NTNU Institutt for Psykisk helse, Forsker, AFFU, PH, St. Olavs Hospital
Telefon: 72823039
Epost: einar.vedul-kjelsas@ntnu.no
Ismail Cuneyt Guzey , Overlege/Dr. Med; NTNU Institutt for psykisk helse
Telefon: 72 82 30 25
Epost: cuneyt.guzey@ntnu.no

Kontakt

Stine Stenhaug , NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev