EVU-Kurs


Basal ultralyd

Person blir undersøkt av ultralydapparat

Foto: Karl Jørgen Marthinsen, ISB/NTNU

Dette er et basiskurs som bør tas av alle som allerede benytter ultralyd – eller som tenker å starte opp med det. Kurset gir en grundig opplæring i ultralydteori slik at du blir i stand til å forstå hva som ligger bak de ulike funksjonene og knappene på et ultralydapparat.

Emnet Basal ultralyd kan tas som et frittstående kurs eller det kan inngå i en en av tre videreutdanninger i ultralyd innen hjerte, kar eller muskel og skjelett. 

Søknadsfrist: 01.05.2021

Målgruppe:

Helsepersonell.

Kursbeskrivelse:

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av to obligatoriske samlinger, en på campus i Trondheim og en heldigital, kombinert med nettstudier og oppgaver på hjemsted. Emnet består av obligatoriske aktiviteter/arbeidskrav som alle må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Emnebeskrivelse:

Basal ultralyd

Eksamensbeskrivelse:

3 timer skriftlig skoleeksamen (i Trondheim).

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet Ikke bestått.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger høsten 2021:

Første samling: 30. august - 1. september. Fysisk samling i Trondheim

Andre samling: Endags webinar i uke 44 (digital samling, dato kommer senere).

Begge samlingene har obligatorisk deltakelse. Det tas forbehold om endringer grunnet Covid-19 som gjelder for oppstart og spesifiserte datoer.

 

 

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift til Studentsamskipnaden SiT, pt kr 600 må betales. Studentene må selv dekke reise og opphold til samlinger, og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ingvild Kinn Ekroll
Førsteamanuensis, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 72 82 81 28
Epost: ingvild.k.ekroll@ntnu.no

Nina Hanger
Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Lydia Johnsen
Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Kontakt:

Marit Kvidal
Seniorkonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Tonje Svendsen
Studiekonsulent, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: tonje.c.svendsen@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

- Helsefaglig bachelorgrad (180 studiepoeng)

- Autorisasjon som helsepersonell

- Tilgang til ultralydapparat og tilgang til pasienter på hjemstedet

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Med tanke på at studenten selv bør utvikle kompetanse til livslang læring, og at informasjonsmengden stadig øker, er en del av pensum selvvalgt stoff som er knyttet opp mot studentenes arbeidskrav. For å hjelpe studentene på vei, er det utviklet ressurslister til hvert emne. Dette er lister som studentene selv kan være med å utvikle gjennom studiet. Endelig ressursliste oppgis ved starten av hvert semester. Studentene oppfordres til litteratursøk i ulike databaser. I tillegg vil aktuelle artikler og retningslinjer inngå som en del av undervisningsmaterialet 

 

Praktiske opplysninger:

Hvis du ikke har norsk personnummer, vennligst ta kontakt med videre@ntnu.no

Kursdetaljer

Startdato: 30.08.2021

Søknadsfrist: 01.05.2021

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: RAT6001

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.