EVU-Kurs


Ultralyd av overekstremiteter

Undervsiningssituasjon med ultralyd på innsiden av albue.

Undervisningssituasjon med ultralyd. Foto: Karl Jørgen Marthinsen ISB/NTNU

Søknadsfrist: 01.05.2021

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 14.02.2022
Praktisk/teoretisk eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Hvert semester innledes med samling på campus i Trondheim med forelesninger og ferdighetstrening og følges deretter opp med teoretiske leksjoner og arbeidskrav på nett. Det legges opp til tre 3-dagers samlinger på campus Trondheim. Samlingene omfatter forelesninger, demonstrasjoner og ferdighetstrening. Mellom samlingene følger studentene leksjoner på nett med påfølgende skriftlige innleveringer, inkludert logg hvor man dokumenterer praktisk utførelse av ultralyd mellom samlingene. Praksis er en integrert del av studiet og avvikles på studentens arbeidssted. Det kreves at studenten har tilgang på ultralydapparat og pasienter gjennom hele studietiden. Øving gjøres på egen hånd og i kollokviegrupper, samt under veiledning.

Uke 34: Oppstartssamling i Trondheim 24.-26. august (skulder)
Uke : Webinar/praktisk veiledning
Uke 42: Samling i Trondheim 19.-21. oktober (albue og håndledd)
Uke : Webinar/praktisk veiledning
Uke 46:  Samling i Trondheim 16.-18. november (hele overekstremiteten)
Uke : Webinar/praktisk veiledning
Uke 7: Eksamen 14. februar 2022 (praktisk/teoretisk) 

Det tas forbehold om endringer grunnet Covid-19 som gjelder for oppstart og spesifiserte datoer for alle kurs innen ultralyd av muskel og skjelett.

Kursavgift:

15000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden SiT, pt kr 600.

Fagansvarlig/Forelesere:

Benny Ehrnholm
Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: benny.p.ehrnholm@ntnu.no

Ruth Stoklund Thomsen
Førsteamanuensis, overlege i revmatologi
Epost: ruth.thomsen@ntnu.no

Øystein Nordgaard
Universitetslektor, kiropraktor
Epost: oystein.nordgaard@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
Seniorkonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Tonje Svendsen
Studiekonsulent, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 73 55 92 79

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

- Emnet RAT6001 Basal ultralyd

- Helsefaglig bachelorgrad (180 studiepoeng)

- Autorisasjon som helsepersonell

- Dokumentert tilgang til ultralydapparat og tilgang til pasienter på hjemstedet. Skjema for avtale om tilgang på ultralydapparat og pasienterStudieplassene vil fordeles på følgende måte:

-1/3 av studieplassene er forbeholdt autoriserte kiropraktorer

-1/3 av studieplassene er forbeholdt fysioterapeuter

-1/3 av studieplassene er forbeholdt annet helsepersonell

Dersom det ikke er tilstrekkelig kvalifiserte søkere i en eller to av kvotene, suppleres det i de øvrige.

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales 2-3 års yrkeserfaring som behandler av pasienter med muskelskjelettlidelser etter helsefaglig utdanning.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn på fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Kurset har 20 plasser.

Kurset er utsatt fra våren 2021.

Kursdetaljer

Startdato: 24.08.2021
Slutt: 14.02.2022

Søknadsfrist: 01.05.2021

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: RAT6002

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 14.02.2022

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.