EVU-Kurs


Mann står foran Captol med plakat med teksten

Foto: Mostphotos

Konspirasjonsteorier i skole og på nett

Start: 31.08.2022
Slutt: 09.12.2022
Søknadsfrist: 24.06.2022

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: NTNU - Trondheim.

Pris: 5300 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: SKOLE6024

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Konspirasjonsteorier kan være underholdende og spenningsskapende. Men de er mer enn moro. De er også knyttet til sosial isolasjon, depresjon og rusmisbruk; de undergraver demokratiske holdninger og bidrar til gruppehat, radikalisering og ekstremisme. Konspirasjonsteorier er "alternative fakta" som undergraver kunnskapsproduksjon, -formidling og reell kritisk tenkning. Hva kan skolen gjøre?

Målgruppe

Lærere som underviser i samfunnsfagene/KRLE/eller Religion og etikk/engelsk/norsk/naturfag m.m. på 8. – 13. trinn.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

 

Innhold

I dette emnet får du en tverrfaglig innføring i hva vi vet om konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning, med vektlegging av metoder som har vist seg å forebygge eller redusere skadelige konspirasjonsteorier blant elever.

Undervisning

Tre obligatoriske samlinger (Dato kommer)
Utvikling og testing av eget didaktisk opplegg for å redusere/forebygge konspirasjonsteorier/konspirasjonstenkning

Tidspunkt for gjennomføring/levering av skriftlige arbeidskrav oppgis ved semesterstart. Arbeidskrav og andre oppgaver som gjennomføres som del av seminarene skal støtte og fremme kandidatens arbeid med å oppnå emnets læringsutbytte.

Arbeidsformene i seminarene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige presentasjoner.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og ansatt som lærer i skolen.

Anbefalte forkunnskaper

Lærererfaring i ungdomsskolen og videregående skole. Gjerne med fag som samfunnsfag, KRLE, el.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

  1. samling: 31. august. (Trondheim eller digitalt).
  2. samling: 14. september. (Trondheim).
  3. samling: 16. november.(Trondheim eller digitalt).

Obligatorisk arbeidskrav:

  1. Oppmøte + deltakelse i diskusjoner m.m. 
  2. Presentasjon av didaktisk opplegg gjennomført med egne elever.

Vurderingsform: Digital hjemme-eksamen (Inspera)

Frist for innlevering av digital hjemme-eksamen: 9. desember, kl. 13.00.

Eksamensbeskrivelse

Dato: 09.12.2022

Semesteroppgave med drøfting av eget didaktisk opplegg i lys av relevant teori om konspirasjonsteorier/konspirasjonstenkning. Mulighet for og innhold i eventuelt kompensatorisk arbeid vurderes individuelt. Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Semesteroppgaven vurderes med bestått/ikke bestått.

Fagansvarlig/Forelesere

Jean Bergane , Universitetslektor, NTNU Institutt for lærerutdanning.
Epost: jean.bergane@ntnu.no

Kontakt

Eirik Rasmussen
Mobil: 91897212
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev