EVU-Kurs


Konspirasjonsteorier i skole og på nett

Mann står foran Captol med plakat med teksten

Foto: Mostphotos

Konspirasjonsteorier kan være underholdende og spenningsskapende. Men de er mer enn moro. De er også knyttet til sosial isolasjon, depresjon og rusmisbruk; de undergraver demokratiske holdninger og bidrar til gruppehat, radikalisering og ekstremisme. Konspirasjonsteorier er "alternative fakta" som undergraver kunnskapsproduksjon, -formidling og reell kritisk tenkning. Hva kan skolen gjøre?

Søknadsfrist: 01.06.2021

Målgruppe:

Lærere som underviser i samfunnsfagene/KRLE/eller Religion og etikk/engelsk/norsk/naturfag m.m. på 8. – 13. trinn.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Kursbeskrivelse:

I dette emnet får du en tverrfaglig innføring i hva vi vet om konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning, med vektlegging av metoder som har vist seg å forebygge eller redusere skadelige konspirasjonsteorier blant elever.

Undervisning

Tre obligatoriske samlinger (Dato kommer)
Utvikling og testing av eget didaktisk opplegg for å redusere/forebygge konspirasjonsteorier/konspirasjonstenkning

Tidspunkt for gjennomføring/levering av skriftlige arbeidskrav oppgis ved semesterstart. Arbeidskrav og andre oppgaver som gjennomføres som del av seminarene skal støtte og fremme kandidatens arbeid med å oppnå emnets læringsutbytte.

Arbeidsformene i seminarene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige presentasjoner.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

  • har oppnådd teoretisk kunnskap til å undervise om konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning.
  • har kunnskap om noen av de mest utbredte konspirasjonsteoriene i Norge og verden i dag
  • har kunnskap om spesifikke undervisningsmetoder som kan forebygge/redusere spredning av konspirasjonsteorier/konspirasjonstenkning blant elever. Herunder opplegg for å fremme kritisk-analytisk tenkning, perspektivpluralisme, kildekritikk, samt den såkalte vaksinasjonsstrategien.
  • har kunnskap om didaktiske utfordringer knyttet til undervisning om konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning

 

Ferdigheter '

Kandidaten

  • kan utvikle gode didaktiske opplegg for å redusere/forebygge konspirasjonsteorier/konspirasjonstenkning
  • kan benytte relevant teori til å drøfte didaktiske oppleggs sannsynlige læringseffekter
  • kan identifisere utfordringer ved didaktiske opplegg og foreslå mulige løsninger
  • kan identifisere utfordringer knyttet til hvordan skolen og elevene møter samfunnskriser og -konflikter

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 09.12.2021
Semesteroppgave med drøfting av eget didaktisk opplegg i lys av relevant teori om konspirasjonsteorier/konspirasjonstenkning. Mulighet for og innhold i eventuelt kompensatorisk arbeid vurderes individuelt. Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Semesteroppgaven vurderes med bestått/ikke bestått.

Tid og sted for kurs/samlinger:

1. samling: 01.09.21. kl. 09.00-16.00. (Trondheim eller digitalt).

2. samling: 15.09.21. kl. 09.00-16.00. (Trondheim).

3. samling: 17.11.21. kl. 09.00-16.00. (Trondheim eller digitalt).

 

Obligatorisk arbeidskrav:

1. Oppmøte + deltakelse i diskusjoner m.m. 

2. Presentasjon av didaktisk opplegg gjennomført med egne elever.

Vurderingsform: Digital hjemme-eksamen (Inspera)

Frist for innlevering av digital hjemme-eksamen: 9. desember 2021.

Kursavgift:

5100 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Jean Bergane
Universitetslektor, NTNU Institutt for lærerutdanning.
Epost: jean.bergane@ntnu.no

Kontakt:

Eirik Rasmussen
Mobil: 91897212
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse og ansettelse som lærer i skolen

Anbefalte forkunnskaper:

Lærererfaring i ungdomsskolen og videregående skole. Gjerne med fag som samfunnsfag, KRLE, el.

Mer informasjon:

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 01.09.2021
Slutt: 09.12.2021

Søknadsfrist: 01.06.2021

Kursavgift: 5100 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SKOLE6024

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 09.12.2021

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.