EVU-Kurs


Fedmebehandling 2: Livsstilsbehandling for barn, vektkirurgi og farmakoterapi

Nærbilde av kvinne. Foto.

Faglig ansvarlig for kurset Rønnaug Ødegård

Søknadsfrist: 15.01.2021

Målgruppe:

Helsepersonell og andre som jobber med overvektige og fedmeproblematikk.

Kursbeskrivelse:

1. Dette emnet gir en oversikt over rollen kosthold, trening og atferdsterapi har i behandlingen av fedme hos barn, og hvordan man for barn og unge setter all behandling inn i et familieperspektiv. Atferdsterapi i håndteringen av fedme vil belyses fra barns vinkel, og motivasjon og prinsippene for atferdsterapi og kognitiv atferdsterapi i fedmebehandling av barn vil diskuteres.

Det blir anledning til frivillig deltagelse på kursdager for familier i fedmebehandling.

2. Farmakologisk behandling av fedme og vektkirurgi hos voksne undervises i 2 av kursets 6 obligatoriske undervisningsdager. Det vil også inngå en i dyptgående diskusjon av utfordringen med å opprettholde vektreduksjon etter kirurgisk behandling, med vekt på prediktorer for suksess samt karakteristika ved de som lykkes i å oppnå langvarig vektreduksjon. 

3. Ulike bariatriske inngrep vil bli sammenlignet ut fra sine handlingsmekanismer, indikatorer/kontraindikatorer, effektivitet og potensielle komplikasjoner. Videre vil viktigheten av oppfølging etter operasjon diskuteres, samt hvordan denne bør bli møtt fra et medisinsk, ernæringsmessig, atferdsmessig og fysisk aktivitets perspektiv.

Ulike farmakologiske behandlingsmåter vil bli sammenlignet ut i fra sine handlingsmekanismer, indikatorer/kontraindikatorer, effektivitet og potensielle bieffekter. Farmakoterapiens rolle som eneste intervensjon, samt farmakoterapi i kombinasjon med konservativ behandling, vil bli diskutert i forhold til vekttap og opprettholdelse av vekttap. I tillegg vil fremtidige retninger innen farmakologisk behandling bli diskutert.
 

Undervisning

Undervisningen består i forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen (3 dager).

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim/på nett våren 2021:

  • Første samling: 17. - 18. mars
  • Andre samling: 21. - 23. april (digital)

Kurset er planlagt med fysiske samlinger i kombinasjon med digital undervisning. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer på kort varsel hvis nasjonale eller lokale smittevernregler endrer seg frem mot samlingene.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift til NTNU må betales. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Rønnaug Ødegård
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72 57 40 42
Epost: ronnaug.odegard@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Marit Barstad
Studiekonsulent, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72 57 55 22
Epost: marit.barstad@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Treårig helsefaglig utdanning, for eksempel i audiograf, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi, radiografi, sykepleie eller medisin eller treårig utdanning innen farmasi, ernæringsfag, idrettsfag eller klinisk psykologi. NB: Studenten må ha fullført emnet KLH3101 / MDV6015 (Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser) for å kvalifisere for opptak til dette emnet.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Det er begrenset antall plasser på kurset. Dersom det blir flere søkere prioriteres søkerne etter søknadsdato («først til mølla»-prinsippet).

Praktisk informasjon og betingelser 

Kursdetaljer

Startdato: 17.03.2021

Søknadsfrist: 15.01.2021

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6018

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.