EVU-Kurs


Fedmebehandling 1: Livsstilsbehandling for voksne

Helsepersonell/forskere observerer kvinne som får målt kroppssammensetning. Foto.

Måling av kroppssammensetning Foto Geir Mogen/NTNU

Søknadsfrist: 15.01.2021

Målgruppe:

Helsepersonell og andre som jobber med overvektige og fedmeproblematikk.

Kursbeskrivelse:

Kurset vil gi en empirisk oversikt over rollen kosthold, trening og atferdsterapi har i behandlingen av fedme hos voksne. Ulike kosttilnærminger og treningsprogram, deres virkningsmekanisme og praktiske gjennomføring, vil også bli presentert og sammenlignet. Interindividuell respons på trening i sammenheng med vekttap vil bli trukket frem, og potensielle mekanismer som medierer slike forskjeller vil bli diskutert. Hvordan evaluere fedme og behandlingseffekt vil diskuteres ut fra et ernæringsmessig perspektiv, og med tanke på fysisk aktivitet. 

Atferdsterapi i håndteringen av fedme vil belyses fra voksnes vinkel, og motivasjon og prinsippene for atferdsterapi og kognitiv atferdsterapi i fedmebehandling vil diskuteres.

Det vil også inngå en dyptgående diskusjon av utfordringen med å opprettholde vektreduksjon etter kirurgisk behandling, med vekt på predikatorer for suksess samt karakteristika ved de som lykkes i å oppnå langvarig vektreduksjon.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. De fleste forelesningene undervises på engelsk. Dersom engelskspråklige studenter melder seg, undervises alle timene på engelsk.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen (4 timer).

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger og godkjente oppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger i Trondheim/på nett våren 2021:

  • Første samling: 1. - 2. mars
  • Andre samling: 15. - 16. mars
  • Tredje samling: 19. - 20. april

Kurset er planlagt med fysiske samlinger i kombinasjon med digital undervisning. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer på kort varsel hvis nasjonale eller lokale smittevernregler endrer seg frem mot samlingene.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift til NTNU må betales. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Catia Martins
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72 82 53 58
Epost: catia.martins@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Marit Barstad
Studiekonsulent, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72 57 55 22
Epost: marit.barstad@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Treårig helsefaglig utdanning, for eksempel i audiograf, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi, radiografi, sykepleie eller medisin eller treårig utdanning innen farmasi, ernæringsfag, idrettsfag eller klinisk psykologi. NB: Studenten må ha fullført emnet KLH3101 / MDV6015 (Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser) for å kvalifisere for opptak til dette emnet.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Det er begrenset antall på kurset. Dersom det blir flere søkere prioriteres søkerne etter søknadsdato («først til mølla»-prinsippet).

Praktisk informasjon og betingelser 

Kursdetaljer

Startdato: 01.03.2021

Søknadsfrist: 15.01.2021

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6017

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.