EVU-Kurs


Tjenestedesign for arbeidslivet

Pensumbok og hodetelefoner.

Foto: Anne Line Bakken

Emnet tar for seg designprinsipper innen tjenestedesign og hvordan disse kan tilpasses arbeid i egen virksomhet innen offentlig eller privat sektor for å oppnå gode brukeropplevelser på tvers av ulike kontaktpunkter. Engasjement og bevissthet rundt samskaping, endring og tverrfaglige team spiller en sentral rolle i dette emnet. Det fokuserer også sterkt på muligheten som oppstår som følge av teknologiutvikling og digitalisering i fremtidens tjenester.

Emnet er relevant for alle som jobber med digitaliseringsprosesser i forbindelse med tjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon i privat og offentlig sektor. Hvilke konkrete roller disse har vil avhenge av hvordan organisasjonen/virksomhetene er bygd opp.

 

Søknadsfrist: 30.11.2020

Målgruppe:

Emnet er rettet mot personer som har blitt permittert eller er arbeidsledig som følge av korona-pandemien. Emnet er først og fremst aktuelt for ledere, prosjektledere og rådgivere i privat og offentlig sektor. Behovet vil være gjeldende for alle sektorer og fagområder som jobber med digitaliseringsprosesser i forbindelse med tjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon. Emnet er også aktuelt for prosjektmedarbeidere, utviklere, designere og andre deltakere i tjenesteutviklingsprosjekter.

Kursbeskrivelse:

Kompetanse i tjenestedesign etterspørres nettopp fordi det ansees som en forutsetning for å lykkes med digitalisering og digital transformasjon av virksomheter, og for å kunne utvikle brukervennlige og konkurransedyktige tjenester.
 
Felles for målgruppen er at de har erfart hvordan digitalisering og teknologiske løsninger ikke alene er svaret på komplekse problemstillinger. Det er viktig å ha med brukerne i prosessen når nye tjenester og løsninger skal skapes, og det er avgjørende å kunne stille de riktige spørsmålene til brukerne og lytte til de svarene man får. På denne måten kan man skape tjenester og løsninger som er både relevante, nyttige og effektive.
 
Temaet for oppgaver, øvinger og prosjektarbeid vil i stor grad være basert på deltakerens egen jobberfaring og nettverk. Dvs at øvingsoppgavene og prosjektarbeidet knyttes til konkrete case som er relevante for den enkelte. Kursdeltakerne vil slik få resultat som er relevante for videre jobb eller jobbsøk. 

Tid og sted for kurs/samlinger:

Nettbasert undervisning og selvstudium i perioden januar til mars 2021. Fire nettsamlinger á tre timer. Digitale kollokviegrupper. Arbeid med prosjekt med individuell digital veiledning.


En kort oppgave skal besvares og leveres på nett innen oppstart.

Digitale samlinger: 

  1. samling: 12. og 13. januar 2021
  2. samling: 9. og 10. februar 2021

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Brita Fladvad Nielsen
Førsteamanuensis, Institutt for design

Samarbeidspartnere:

Digital Norway, Toppindustrisenteret AS

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning fra universitet/høgskole på 180 studiepoeng.
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring
Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

I søknaden må du oppgi om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb. Du må også oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Rangeringsregler for tildeling av plass på kurset:
1. Arbeidsledige og permitterte prioriteres
2. Først til mølla-prinsippet

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for arkitektur og design

Kursdetaljer

Startdato: 12.01.2021

Søknadsfrist: 30.11.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PD6009

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.