EVU-Kurs


Introduksjon til mindfulness - Filosofisk og teoretisk bakgrunn, forskningsgrunnlag og praksis

En gruppe mennesker står med lukkede øyne i en park og gjør en mindfulnessøvelse.

Sett utenfra kan det se litt merkelig ut når en gruppe mennesker står med lukkede øyne i en park på Oslos bedre vestkant, men øvelsen er et forsøk på å få bedre kontakt med seg selv og måten de oppfatter omgivelsene på. Foto: Fartein Rudjord

Mindfulness omhandler å være tilstede i øyeblikket, intensjonelt og uten å dømme (Kabat-Zinn, 1990). Dette er en ferdighet alle mennesker kan trene opp og som har vist seg å ha stor effekt på både helse og velvære. Ulike mindfulness-baserte intervensjonsprogrammer har blitt utviklet med ulike formål, som for eksempel til bruk i arbeidslivet eller for behandling av depresjon eller avhengighet. Emnet gir en grundig innføring i det filosofisk og teoretiske grunnlaget mindfulness hviler på, forskningsgrunnlaget samt at det gir en praktisk erfaring med trening i mindfulness.


Les også "Lærer å like stillheten" - en bloggartikkel hvor tidligere deltakere forteller om sine erfaringer knyttet til NTNUs utdanningen i mindfulness.  

Søknadsfrist: 11.01.2021

Målgruppe:

Målgruppen for dette emnet er alle som er interessert i hvordan å leve et rikere liv, som ønsker å være mer til stede i livet, som ønsker å finne nye måter å håndtere stress på, eller som har en interesse i å lære mer om hva mindfulness er og hvordan det kan bidra positivt i livet. Emnet passer godt for alle som jobber med mennesker.

Kursbeskrivelse:

I løpet av de siste tretti årene har mindfulness fått en solid forankring innen medisin og psykisk helsevern. Mindfulness, som kan defineres som 'en viljestyrt og aksepterende oppmerksomhet rettet mot ens opplevelser fra øyeblikk til øyeblikk', ble første gang tatt i bruk i vestlig medisin i 1970-årene av professor Jon Kabat-Zinn ved University of Massachusetts, USA. Kabat-Zinn utviklet Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR), et 8-ukers program med systematisk mindfulnesstrening for pasienter med kroniske sykdommer og smertetilstander. Siden har ulike mindfulnessbaserte tilnærminger blitt utviklet for behandling av en rekke fysiske og psykiske lidelser, blant annet mindfulnessbasert kognitiv terapi (MBCT) og mindfulnessbasert tilbakefallsforebygging (MBRP; Mindfulness Based Relapse Prevention).

Denne videreutdanningen er både en introduksjon til mindful praksis, men også en innføring i den underliggende filosofien og teorien mindfulness hviler på. I tillegg vil vi gi en overordnet oversikt over forskningsgrunnlaget som nå foreligger. Dette emnet gir en bred introduksjon til mindfulness og skal gi studenten en dypere forståelse av denne tilnærmingen til livet og hva den kan føre til av helseeffekter og økt livskvalitet.

Emnet er en kombinasjon av teori og praksis, gruppeøvelser, oppgaver og egen praksis, og er utviklet for de som er villige til å engasjere seg i de prosessene denne tilnærmingen hviler på. Studentene vil få en direkte erfaring med kroppsliggjøring av mindfulness i eget liv. Videreutdanningen inviterer til vedvarende indre arbeid hvor studenten utforsker kjerneelementer og temaer innenfor Mindfulness-baserte programmer.

Arbeidsmåter: Dialog og refleksjon, forelesninger, meditasjonsøvelser, gruppeoppgaver og presentasjoner.

Arbeidskrav: skriftlig, personlig refleksjon over egen prosess gjennom studiet; gruppevis presentasjon av forskning

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Studenten har bred kunnskap om det filosofiske og teoretiske grunnlaget for mindfulness
 • Studenten har bred kunnskap om ulike mindfulnessprogrammer (f.eks. MBSR, MBCT), hva som kjennetegner dem, og deres formål.
 • Studenten har bred kunnskap om forskningsgrunnlaget for mindfulness
 • Studenten har bred kunnskap om forskningsfeltet

Ferdigheter:

 • Studentene kan praktisere mindfulness
 • Studenten kan reflektere kritisk rundt gjøren og væren, stress og mestring, kropp og sinn
 • Studenten kan reflektere kritisk rundt teoretisk grunnlag og forskningsgrunnlag for mindfulness
 • Studenten vet når og hvorfor mindfulnessbaserte tilnærminger kan benyttes og når ikke 

Generell kompetanse:

 • Studenten kan bruke teoretiske og forskningsbaserte argumenter i diskusjon med kollegaer, fagfolk og andre
 • Studenten kan reflektere kritisk omkring mindfulness, bruk og effekter 
 • Studenten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 22.06.2021 12:00
Semesteroppgave

Tid og sted for kurs/samlinger:

Foreløpig planlagte samlinger digitalt og i Oslo: 

 1. samling: digitalt, 1,5 dag - 15. (kl.11 – 16) & 16. (kl 0900 – 1500) Februar
 2. samling: digitalt, 1 dag - 15. mars (kl 10 – 17)
 3. samling: digitalt, 1 dag - 12. april :kl 10 – 17)
 4. samling: 1 dag - 10. Mai (kl 10 – 17)
 5. samling: 1,5 dag - 14. (kl 11 – 16) -15. juni (kl 09 – 15)

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte samlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursavgift:

6000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Gunvor Marie Dyrdal
Førsteamanuensis, Institutt for Helsevitenskap, Gjøvik
Mobil: 90175356
Epost: gunvor.dyrdal@ntnu.no

Mark Steven Hopfenbeck
Universitetslektor, Institutt for Helsevitenskap, Gjøvik
Epost: mark.hopfenbeck@ntnu.no

Kontakt:

Bente Moslet
NTNU VIDERE
Telefon: 73597672
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Dette emnet krever at du har en Bachelorgrad eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper:

Ved opptak er det "først til mølla"-prinsippet som gjelder så fremt opptakskravet er innfridd.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living. New York: Bantam.

Ytterligere pensum oppgis ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard, Inspera

Praktiske opplysninger:

Vær oppmerksom på at vi må ha et minimum antall deltakere for at kurset skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan kurset bli avlyst eller utsatt.

Annen praktisk informasjon: https://www.ntnu.no/videre/praktisk 

Kursdetaljer

Startdato: 15.02.2021

Søknadsfrist: 11.01.2021

Kursavgift: 6000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: HELG6011

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Eksamen: 22.06.2021 12:00

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.