EVU-Kurs


Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne

Studiet vil gi deg grunnleggende innsikt i pedagogisk arbeid med barn, ungdommer og voksne med synshemming som skal lære selvstendig forflytning og orientering.

Søknadsfrist: 01.06.2021

Målgruppe:

Personer som arbeider med synshemmede personer.

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold

Studiet omhandler en fordypning innen opplæringen av synshemmede med tanke på selvstendighet i orientering og forflytning. Hovedinnholdet rettes mot planlegging og gjennomføring av funksjonell mobilitetsopplæring i en helhetlig og langsiktig sammenheng. I dette inngår ruteopplæring, mobilitetsteknikker, tekniske hjelpemidler og fysisk tilrettelegging. Kurset vil også beskrive fagets historiske og begrepsmessige utvikling. 

 • Kartlegging
 • Prioritering av aktiviteter og funksjonelle opplæringsmål
 • Planlegging og beskrivelse av mobilitetsruter
 • Oppmerksomhetsretting og hjelp til orientering
 • Taktil-haptisk persepsjon
 • Auditiv persepsjon
 • Ledsagerteknikker
 • Orienteringsteknikker
 • Beskyttelsesteknikker
 • Stokkteknikker
 • Fysisk tilrettelegging
 • Egenaktivitet med simulert synshemming
 

Undervisning

Undervisningen er nettbasert med tre obligatoriske samlinger på fire dager hver med forelesninger, gruppearbeider og praktiske øvelser, samt praksis med elev og praksisrelatert veiledning.

Kan inngå i masterprogram

Emnet PED6659 kan tas som frittstående kurs eller inngå i en del av det erfaringsbaserte masterprogrammet i spesialpedagogikk med fordypning i synspedagogikk.

Emnebeskrivelse:

PED6659

Læringsutbytte:

Å beherske grunnleggende teknikker i mobilitet og orientering tas for gitt for de fleste av oss. En normal synsfunksjon vil stort sett kunne gi oss umiddelbar informasjon om våre omgivelser. Det gir bl.a. frihet til å gjøre selvstendige valg under forflytning. Målet med dette kurset er å gi en bred innføring, teoretisk og praktisk, i dette emnet, som grunnlag for å tilrettelegge gode opplæringsforhold for synshemmede.

Eksamensbeskrivelse:

Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. Det vil bli stilt krav om rapport etter egenpraksis med elev. Det vil bli stilt krav om videodokumentasjon (eller en annen praktisk prøve) som viser egenferdigheter i mobilitet. Praksiskrav: 40 timer.

Hjemmeeksamen (48 timer) 30. og 31. mai 2022. Emneoppgave skal være innlevert og godkjent før eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samlinger på Statped midt, Trondheim: 
 
2021
Første samling: Tirsdag 14. – fredag 17. september
Andre samling: Tirsdag 19. – fredag 22. oktober
 
2022
Tredje samling: Tirsdag  8 - 11. mars

Samlingene starter tirsdag kl. 10.00 og avsluttes fredag kl. 14.00.

Samlingene er obligatoriske.

 

Kursavgift:

20000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Frostad
Professor, NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Epost: per.frostad@ntnu.no

Jan Erik Enge (fagansvarlig Statped)
Statped midt, avdeling syn landsdekkende
Epost: jan.erik.enge@statped.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897291
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Statped midt

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelorgrad med førskolelærer- eller lærerutdanning, eller annen bachelorgrad (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, optiker, fysioterapeut, ergoterapeut eller tilsvarende) med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk. Dokumentasjon på at du fyller kravet til opptak må lastes opp innen søknadsfristens utløp.

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumliste fra studieåret våren 2020/høsten 2020. Denne skal revideres og vil bli tilgjengelig før studiestart.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 14.09.2021

Søknadsfrist: 01.06.2021

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 20

Emnekode: PED6659

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.