EVU-Kurs


Bylogistikk

Foto: Astrid Bjørgen

Bylogistikk er et samlebegrep på den delen av transportsystemet i byer som ikke er persontransporter, som godstransporter, varedistribusjon og renovasjon, samt private og offentlige tjenester som krever transport Bylogistikk er en viktig del av byens system for mobilitet.

Kurset skal gi grunnleggende kunnskap om bylogistikkens oppgaver, forståelse av utfordringer og prinsipper for løsninger i dagens bysystemer

Kurset avholdes dels i Trondheim ved NTNU, dels i Göteborg i samarbeid med Göteborgs Universitet, og vil gjennom forelesninger og ekskursjoner presentere og vurdere eksempler på aktuelle problemstillinger og praktiske løsninger. Kurset omfatter også metodekunnskap, for eksempel datafangst, analyse og planleggingsmetoder. 

Søknadsfrist: 01.02.2021

Målgruppe:

Personer som arbeider med plan- og ingeniøroppgaver innen byplanlegging og transportplanlegging i by.

Emnebeskrivelse:

Bylogistikk

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 26.05.2021
Mappeevaluering: Skriftlige oppgaver/øvinger 30 %, 4-timers hjemmeeksamen 70 %
Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres i Trondheim/Göteborg våren 2021:

Første samling: 12. - 15.april i Trondheim
Andre samling: 3. - 6.mai i Göteborg

Oppstart kl 09.00 første samlingsdag, slutt kl 16.00 siste samlingsdag (gjelder både første og andre samling).

Obligatorisk oppmøte på undervisning.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter/steder eller bli utsatt/avlyst.

Kursavgift:

31000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Kelly Pitera
Førsteamanuensis, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 73 41 32 74
Epost: kelly.pitera@ntnu.no

Yngve Frøyen
Professor, Institutt for arkitektur og planlegging
Telefon:  73 59 50 81
Epost: yngve.froyen@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Gruppe 1: Bachelorgrad (180 studiepoeng) med minst 80 studiepoeng i tekniske eller samfunnsfag som er relevante for fysisk planlegging/ samfunnsplanlegging.
Eksempler på slike utdanninger er bachelorprogram innen arealplanlegging, ingeniørfag, formingsfag, transportfag, samfunnsfag, kulturminne, naturforvaltning/økologi, økonomi, administrasjon og leiing, pedagogikk.

Gruppe 2: Bachelorgrad (180 studiepoeng) og minst to år relevant praksis innen samfunnsplanlegging.
Eksempler på relevant praksis er arbeid innen by- eller transportplanlegging.

Kandidater som arbeider innenfor relevant fagområde, by- og transportplanlegging, blir prioritert.

Det en forutsetning at studenter som tar dette emnet har relevant praksis og forkunnskap innenfor by-areal og/eller transportplanlegging. Det vil ikke bli gitt undervisning i disse temaene på grunnleggende nivå. Dersom du ikke har relevant praksis og forkunnskap anbefaler vi at du heller velger emner innen erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Anbefalte forkunnskaper:

Kurs på bachelor eller masternivå i byplanlegging, veg- og transportplanlegging og/eller samordnet areal- og transportplanlegging, eller tilsvarende realkompetanse.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard, ArcMap, QGIS, (MS Access)

Praktiske opplysninger:

Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.
Praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

Noe av undervisningen vil foregå på engelsk.

Kursdetaljer

Startdato: 12.04.2021
Slutt: 26.05.2021

Søknadsfrist: 01.02.2021

Kursavgift: 31000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6017

Undervisningssted: Trondheim/Göteborg

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 26.05.2021

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.