EVU-Kurs


Brukersentrert systemutvikling

To helsearbeidere ser på dataskjerm med pasientovervåkning. Foto.

Foto: Yayimages/Wavebreakmedia

Brukersentrert systemutvikling fra både et teoretisk og praktisk perspektiv. Sentrale tema er brukervennlighet, interaksjonsdesign, prototyping, kravspesifisering og konstruksjon, iterative utviklingsprosesser, smidige metoder og kvalitet / kvalitetssikring med spesielt fokus på sikkerhet.

Kurset kan tas frittstående eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk.

Søknadsfrist: 15.11.2020

Målgruppe:

Alle som er involvert i drift, kravspesifisering, utvikling, anskaffelse, evaluering eller innføring av IKT for helse eller helsetjenesten. Flerfaglige grupper utfordrer og støtter hverandre med bakgrunn i egne erfaringer og relevans.

Kursbeskrivelse:

Dette er et prosjektfag der praktiske ferdigheter utvikles i gruppearbeidet i samspill med forelesninger og deltakernes erfaringer fra sin helsefaglige eller tekniske bakgrunn.

Undervisning

Undervisningen gis i form av en veksling mellom teoretiske forelesninger og praktisk gjennomføring av et gruppeprosjekt. Obligatoriske øvinger individuelt og i gruppe. Aktuelle deler av pensumlitteraturen må være kjent eller lest før forelesning/samling. Deltakelse på samlingene er obligatorisk.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen - rapport.
Eksamenskrav: Obligatoriske øvinger leveres i løpet av semesteret. Deltakelse på samlinger.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger i Trondheim/på nett våren 2021.

Første samling: 15. - 17. februar
Andre samling: 19. - 21. april

Begge samlingene starter kl. 10.15 første dag og avsluttes kl. 16.00 siste dag.

På grunn av koronasituasjonen vil det først nærmere oppstart bli avklart om undervisningen kan foregå med fysisk oppmøte eller om det blir digital undervisning.


Kursavgift:

13650 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU

Fagansvarlig/Forelesere:

Anita Das
Postdoktor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 55 15 31
Epost: anita.das@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Nora Ford
Studiekonsulent og administrativ koordinator, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 59 37 41
Epost: studier@inb.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad

Spesielle opptakskrav

Kurset forutsetter at man har bestått IT6101 Helseinformatikk introduksjonskurs og IT6102 Programmering - eller kan dokumentere tilsvarende kunnskaper.

Krav til dokumentasjon

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i helseinformatikk, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Har du ikke fullført bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

De grunnleggende kursene i programmet (Modul 1 eller tilsvarende).

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis senere på Blackboard.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard, samt programvare som oppgis ved kursstart.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Rangering av søkere:

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.


Beslektede emner: IT6105 MMI, TDT4180 Menneske-maskin interaksjon, IT3402 Design av grafiske brukergrensesnitt & IT8002 Videregående emner i menneske-maskin interaksjon; IT6108 Systemutvikling.

Referanser:

Kursdeltaker våren 2020:
Veldig praktisk og nyttig kurs!

Kursdetaljer

Startdato: 15.02.2021

Søknadsfrist: 15.11.2020

Kursavgift: 13650 Kr

Studiepoeng: 10

Emnekode: IT6121

Undervisningssted: Trondheim/Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.