EVU-Kurs


Vegbygging

Kurset vil gi deg kunnskap om grunnleggende prinsipper for planlegging og prosjektering av veger. Du vil lære å konstruere veglinjer, vurdere styrke- og teleegenskaper til materialer, undersøke vegbyggingsmaterialers mekaniske egenskaper gjennom laboratorieundersøkelser, dimensjonere og utforme dreneringssystem. Du vil også lære å vurdere miljøkonsekvenser ved lokalisering og utforming av veger.

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Vegsektoren.

Emnebeskrivelse:

Vegbygging

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 11.03.2021
Skriftlig skole-eksamen.
Eksamenskrav er obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres i Trondheim våren 2021:

Første samling: 1. - 4.februar

Andre samling: 22. - 25.februar

Oppstart kl 09.00 første samlingsdag, slutt kl 16.00 siste samlingsdag (gjelder både første og andre samling).

Obligatorisk oppmøte på undervisning.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter eller avlyst.

Kursavgift:

31000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i veg og jernbane fra studieåret 2020-2021. Kursavgiften økes til ca 31 000 kr per emne fra og med høstsemesteret 2020.

Studenter som har tatt ett eller flere emner på masterprogrammet før juni 2019, får mulighet til å avslutte erfaringsbasert mastergrad på normert tid med den prisstrukturen som var gjeldende i januar 2019. (Kr 20000)

Overgangsordningen vil vare til juni 2022 for studenter som er tatt opp til minst ett emne på et masterprogram med 90 studiepoeng før januar 2019.

Prisen på emnene kan justeres for pris- og lønnsvekst i overgangsperioden.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Inge Hoff
Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 73 59 47 31
Epost: inge.hoff@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskrav er todelt:
1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning i et teknologisk fag fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i veg og jernbane, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kurset inngår i Erfaringsbasert masterprogram innen veg og jernbane. Kurset er obligatorisk for studieretning for veg.

Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.
Praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

Kursdetaljer

Startdato: 01.02.2021
Slutt: 11.03.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 31000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6057

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 11.03.2021

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.