EVU-Kurs


Industriell sikkerhet og pålitelighet

Safety and Reliability Analysis

Kurset vil gi deg en innføring i grunnleggende begreper og angrepsmåter knyttet til analyse og vurdering av sikkerhet og pålitelighet av industrielt utstyr, systemer som benyttes i transportløsninger og kritisk infrastruktur.

Kurset kan inngå i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialiseringen Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

Søknadsfrist: 10.01.2021

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen 9. april til 12. april. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, samt PC og alle typer kalkulatorer.
Eksamenskrav: Godkjente øvingsoppgaver mellom samlingene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2021:

  1. samling: 23. - 25. februar
  2. samling: 23. - 25. mars

Begge samlingene starter kl 10 og avsluttes kl 15.

Kurset er planlagt med fysiske samlinger. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer på kort varsel hvis nasjonale eller lokale smittevernregler endrer seg frem mot samlingene.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jørn Vatn
Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Mobil: 414 73 730
Epost: jorn.vatn@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Rausand og Høyland: System Reliability Theory: Models, Statistical Methods and Applications, Wiley, 2004. Bestill boka fra Akademika.

I tillegg bør eLæring, Leksjon 2 - Sannsynlighetsregning være lest før første samling.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

MS Excel

CARA FaultTree (studentversjon kan lastes ned fra Blackboard)

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker våren 2014:
Kurset et lærerikt og interessant. Meget faglig dyktig lærer! Spennende å bli kjent med andre kursdeltagere som også bidro mye med kompetanse og erfaring.

Kursdeltaker våren 2013:
Jeg fikk et innblikk i hvordan utøve sikkerhet og pålitelighet. Får nytte av dette i mitt daglige virke.

Kursdetaljer

Startdato: 23.02.2021

Søknadsfrist: 10.01.2021

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6018

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.