EVU-Kurs


Drift og vedlikehold

Kurset vil gi deg en bred innføring i drift og vedlikehold av veier og gater. Blant temaene som behandles er samfunnsoptimalisering, typer vedlikeholdsbehov, drift i bymessige områder, hvordan friksjon mellom hjul og veibane oppstår og måles, hensikter og virkningen av salt og sand samt mekanisk fjerning og krav til utstyr og utførelse. Du vil lære å vurdere vedlikeholdsbehov, bruke håndbok R610 for å finne krav og tiltakstid, beregne minste saltmengder og bremselengde ved ulik føre. Kurset gir deg også en innføring i å bruke vitenskapelig litteratur innen Drift og Vedlikehold.

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Vegsektoren.

Kursbeskrivelse:

Undervisningsform
To samlinger på fire dager hver, med opphold mellom samlingene for selvstudium. Du vil i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene og ha undervisning i kuldelaboratoriet ved NTNU. Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver.

Emnebeskrivelse:

Drift og vedlikehold

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 08.04.2021 09:00
Mappeevaluering: Skriftlige oppgaver, øvinger 20% 4-timers hjemmeeksamen 80% Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim, våren 2021:

Første samling: 8. - 11. februar
Andre samling: 1. - 4. mars

Sted: Trondheim.

Oppstart kl. 09.00 første samlingsdag, slutt kl. 16.00 siste samlingsdag (gjelder både første og andre samling).

Kurset er planlagt med fysiske samlinger i Trondheim. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer på kort varsel hvis nasjonale eller lokale smittevernregler endrer seg frem mot samlingene.

Kursavgift:

31000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i veg og jernbane fra studieåret 2020-2021. Kursavgiften økes til ca 31 000 kr per emne fra og med høstsemesteret 2020.

Studenter som har tatt ett eller flere emner på masterprogrammet før juni 2019, får mulighet til å avslutte erfaringsbasert mastergrad på normert tid med den prisstrukturen som var gjeldende i januar 2019. (Kr 20000)

Overgangsordningen vil vare til juni 2022 for studenter som er tatt opp til minst ett emne på et masterprogram med 90 studiepoeng før januar 2019.

Prisen på emnene kan justeres for pris- og lønnsvekst i overgangsperioden.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Alex Klein-Paste
Professor, Institutt for bygg og miljøteknikk
Telefon: 73 59 46 13
Epost: alex.klein-paste@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Opptakskrav:

Bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Anbefalte forkunnskaper:

BA6059 Vegteknologi eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumlitteratur blir gjort tilgjengelig ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Kurset inngår i Erfaringsbasert masterprogram innen veg og jernbane, i studieretning for veg, hovedprofil veg.

Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.

Kursdetaljer

Startdato: 08.02.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 31000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6061

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 08.04.2021 09:00

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.