EVU-Kurs


Økonomi og verdiskaping

Foto: mostphoto.com

Kurset gjør deg i stand til å delta i diskusjoner om virksomhetens økonomiske og finansielle utvikling og ”helsetilstand”.

Kurset kan inngå i basismodulen i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Målgruppe:

Kurset passer for alle som ønsker å styrke sin evne til kommunikasjon og samhandling innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Perspektivet er ledelsesorientert med vekt på beslutninger.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave 4. februar - 29. april 2021.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger og godkjent øvingsoppgaver. Arbeid med øvingsoppgavene i perioden mellom samlingene.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Oslo våren 2021:

Første samling: 4. - 5. februar

Andre samling: 18. - 19. mars

Samlingene er obligatoriske.

Samlingene starter kl 1000 første dag og avsluttes kl 1530 siste dag. 

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter. 

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Terje Berg
Førsteamanuensis, NTNU Handelshøyskolen
Telefon: 73 41 24 27
Epost: terje.berg@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

Det er ikke nødvendig med forkunnskap innen økonomi.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Berg, T: Økonomiforståelse for ledere og styremedlemmer, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245024944. Kap 1 og 2 kan med fordel være lest før første samling.

Berg, T: Oppgavesamling til Grunnleggende økonomistyring. Cappelen Damm Akademisk, ISBN: 9788202564902

Utdelt materiale (artikler og forelesningsnotater).

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Et bra kurs for å få innsikt i bedriftsøkonomi og beslutninger ut fra viktige og grunnleggende prinsipp innenfor bedriftsøkonomien (Kursdeltaker høsten 2018)

Opplevde kurset som relevant for mitt arbeid. Foreleser fremfører og underviser på en god og pedagogisk måte, med glimt i øyet. (Kursdeltaker høsten 2017)

Kursdetaljer

Startdato: 04.02.2021
Slutt: 29.04.2021

Søknadsfrist: 01.11.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6502

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.