EVU-Kurs


Integrasjon av nye energikilder og komponenter med omformere som grensesnitt til kraftnettet

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Dette er et av fem nettkurs i et bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen. Arbeidsledige og permitterte vil bli prioritert ved opptak. De andre kursene er:


Faget omhandler integrasjon av nye energikilder og komponenter som benytter kraftelektroniske omformere som grensesnitt til kraftnettet. Det legges vekt på å beskrive virkemåte og styring av omformere og hvordan disse påvirker kraftnettet Dette omfatter nye utfordringer i selve driften og styringen av kraftsystemet, men også behovet for nye modeller og metoder i kraftsystemanalysen. 

Søknadsfrist: 10.10.2020

Målgruppe:

Personer som jobber med nettdrift eller nettplanlegging i nettselskap eller i industrien.

Tid og sted for kurs/samlinger:

 

  Læringsaktiviteter via nett i følgende perioder: 

Forelesning

02-11-2020

27-11-2020

20 timer

Forarbeid (hjemmelekse)

02-11-2020

27-11-2020

15 timer

Oppgaver & Sluttrapport

02-11-2020

15-12-2020

40 timer

 

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Kjetil Uhlen

Roy Nilsen

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Bachelorgrad innen elektroteknikk, reguleringsteknikk, IKT/Telekommunikasjon eller Industriell økonomi eller tilsvarende.

Rangeringsregler for tildeling av plass på kurset:
1. Arbeidsledige og permitterte prioriteres
2. Først til mølla-prinsippet

I merknadsfeltet i søknaden må du oppgi hvilken del av bransjeprogrammet du er knyttet til.

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Dataverktøy el. programvare som benyttes: BlackBoard Collaborate, Panopto, Zoom, MS TEAMS

Kursdetaljer

Startdato: 02.11.2020
Slutt: 27.11.2020

Søknadsfrist: 10.10.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 2,5

Emnekode: ET6203

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.