EVU-Kurs


Verdibasert vedlikehold av vannkraftgeneratorer

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Dette er et av fem nettkurs i et bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen. Arbeidsledige og permitterte vil bli prioritert ved opptak. De andre kursene er: 


Kursets første del gir en innføring i vannkraftgeneratorer med hensyn til oppbygging, virkemåte og vedlikehold.

Andre del omhandler teknisk-økonomisk analyse av vedlikeholdstiltak. Optimalt omfang og tidspunkt estimeres på grunnlag av informasjon om kritiske skadetyper, teknisk tilstand, sviktsannsynlighet, samt kostnader av vedlikeholdstiltak og svikt/feil.

Søknadsfrist: 10.10.2020

Målgruppe:

Teknisk personell med behov og interesse for kompetanse og ferdigheter innen verdibasert (optimalt) vedlikehold av vannkraftverk.

Kursbeskrivelse:

Læringsformer og aktiviteter

Kurset baseres på forelesning av eksperter innenfor de aktuelle tema. Forelesninger, individuelle øvinger/oppgaver samt en prosjektoppgave som skal løses i perioden mellom samlingene. Det vektlegges at det skal være mulig å få diskutert relevante problemstillinger under samlingene.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen og oppgave

Tid og sted for kurs/samlinger:

  • Nettforelesninger: 9. november - 11. desember 2020 (25 timer)
  • Hjemmearbeid: 9. november - 11. desember  (25 timer)
  • Oppgaver og sluttrapport: 9. november - 11. desember  (25 timer)

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Eivind Solvang

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Bachelorgrad innen elektroteknikk, reguleringsteknikk, IKT/Telekommunikasjon eller Industriell økonomi eller tilsvarende.

Rangeringsregler for tildeling av plass på kurset:
1. Arbeidsledige og permitterte prioriteres
2. Først til mølla-prinsippet

I merknadsfeltet i søknaden må du oppgi hvilken del av bransjeprogrammet du er knyttet til.

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kurset er basert på presentasjoner med supplement av relevant artikler. All forelesninger tas opp på video og gjøres tilgjengelig for studentene for repetisjon mellom samlingene og bruk etter kurset. Alt material vil være tilgjengelig for deltakerne under kurset.

Kursdetaljer

Startdato: 09.11.2020
Slutt: 11.12.2020

Søknadsfrist: 10.10.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 2,5

Emnekode: ET6201

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.