EVU-Kurs


Fremtidens distribusjonsnett

Elektriske kraftledninger og tårn. Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Dette er et av fem nettkurs i et bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen. Arbeidsledige og permitterte vil bli prioritert ved opptak. De andre kursene er:  

 

Dette kurset handler om endringer i dagens distribusjonsnett pga. bruk av f.eks. fornybare energikilder, smarte nett og mikronett.

Søknadsfrist: 10.10.2020

Målgruppe:

Sivilingeniør og ingeniør innen elektroteknikk, reguleringsteknikk eller IKT/telekommunikasjon og med erfaring fra elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftbransjen.

Kursbeskrivelse:

 • Internasjonale og nasjonale utviklingen mot fremtidens, fornybare elektriske kraftsystem 
 • Fornybare energikilder (sol, vind, hydrogen osv.) 
 • Batterisystemer 
 • Lokale energisystemer; mikronett; distribuert produksjon 
 • Konseptet kjent som Smart Grid 
 • Systempåvirkninger relatert til nett, produksjon og kraftmarked 
 • Kundefleksibilitet og laststyring 
 • Avanserte målesystemer (AMS) 
 • Kraftelektronikk 
 • Leveringskvalitet - pålitelighet - lastmodellering - kost/nytte, 
 • Miljøvirkninger 
 • Pågående pilotprosjekter 
 • Kommunikasjon 
 • Elektriske transportløsninger
Læringsformer og aktiviteter 

Kurset baseres på forelesning av eksperter innenfor de aktuelle tema. Forelesninger, individuelle øvinger/oppgaver, gruppeøvinger, samt en prosjektoppgave som skal løses i perioden mellom og etter samlingene. Det vektlegges at det skal være mulig å få diskutert relevante problemstillinger under samlingene.

Læringsutbytte:

 1. På dette kurset vil deltakerne lære en del grunnleggende forhold knyttet til utviklingen av distribusjonsnettet i fremtiden. 
 2. Kursets målsetning er å avklare begreper samt gi oversikt og innføring i muligheter og problemstillinger ved denne type teknologier. 
 3. Kurset vil gi godt grunnlag for videre spesialisering innenfor de ulike temaene. 
 4. Det vil etableres et opplegg for at deltakere med ulik bakgrunn skal kunne starte kurset med nødvendig faglig basis. 
 5. Prosjektoppgaven prøves å tilpasses til konkrete caser som er aktuelle og relevante for deltakeren/virksomheten - hvis mulig.

Eksamensbeskrivelse:

To oppgaver må leveres inn mellom de samlinger (teller 20% hver til sluttkarakter) og en større rapport etter at samlingene er ferdig (teller 60% til sluttkarakter). Alle hjelpemidler er tillatt.

Tid og sted for kurs/samlinger:

 • Nettforelesninger: høsten 2020 (22,5 timer)
 • Hjemmearbeid: høsten 2020 (15 timer)
 • Oppgaver og sluttrapport: høsten 2020 (37,5 timer)

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Steve Völler

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Bachelorgrad innen elektroteknikk, reguleringsteknikk, IKT/Telekommunikasjon eller Industriell økonomi eller tilsvarende.

Rangeringsregler for tildeling av plass på kurset:
1. Arbeidsledige og permitterte prioriteres
2. Først til mølla-prinsippet

I merknadsfeltet i søknaden må du oppgi hvilken del av bransjeprogrammet du er knyttet til.

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Anbefalte forkunnskaper:

Sivilingeniør og ingeniør innen elektroteknikk, reguleringsteknikk eller IKT/Telekommunikasjon – spesielt fra energibransjen. Det er en fordel med kjennskap til problemstillingene.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kurset er basert på presentasjoner med supplement av relevant artikler. All forelesninger tas opp på video og gjøres tilgjengelig for deltakerne for repetisjon mellom samlingene og bruk etter kurset. Alt material vil være tilgjengelig for deltakerne under kurset.

Kursdetaljer

Startdato: 09.11.2020

Søknadsfrist: 10.10.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 2,5

Emnekode: ET6205

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.