EVU-Kurs


Innovasjon og innovasjonsledelse

Foto: Anne Line Bakken

Kurset gir en innføring i aktuell teori om innovasjon, med særlig vekt på organisatoriske innovasjonsprosesser og hvordan slike prosesser kan stimuleres og ledes.

Kurset kan inngå i NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i innovasjon og endringsledelse.

Søknadsfrist: 15.05.2020

Målgruppe:

Kurset passer for ledere, eller de som ønsker å kvalifisere seg for leder- eller rådgiveroppgaver, i linje, stab eller prosjekter, særlig i kunnskapsintensive organisasjoner.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave som skrives individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.
Innleveringsfrist 23. desember 2020 kl. 14.00.
Eksamenskrav: Godkjent øvingsoppgave med innleveringsfrist 2. november 2020.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim.

Første samling: 29. - 30. september 2020
Andre samling: 10. - 11. november 2020

Noe forberedelse før hver samling må påregnes.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter. 

Deltakerne bør før første samling formulere en utfordring de selv, eller deres organisasjon,  står foran - eller er oppe i - knyttet til innovasjon. Problemstillingen vil danne grunnlag for arbeid med prosjektoppgaven. Før andre samling skal det leveres en prosjektplan (foroppgave) som nærmere beskriver problemstilling, teoretisk tilnærming og hva slags data som vil bli benyttet.

 

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Emil Røyrvik
Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
Mobil: 93087708
Epost: emil.royrvik@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

SOS6502 Organisasjon og endring eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Du må selv skaffe pensum til kurset. Bøkene finnes for eksempel på www.akademika.no eller www.amazon.co.uk (engelsk bok).

Aasen, T.M.B. & Amundsen, O. (2011) Innovasjon som kollektiv prestasjon. Gyldendal.

Tidd, Joe & Bessant, John (2018) Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, John Wiley & Sons.

Oddane, Torild (2017) Kreativitet og innovasjon. Fem sider av nesten samme sak. Bergen: Fagbokforlaget.

Supplerende anbefalt tilleggslitteratur oppgis før kursstart.

Praktiske opplysninger:

Dette kurset har plass til 25 deltakere.
Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Kurset var lærerikt, inspirerende og veldig relevant for min jobb i statlig forvaltning. Kurslederne var dyktige og imøtekommende, og det var mange spennende gjesteforelesere. Det var nyttig å komme sammen med andre kursdeltakere og diskutere innovasjon i deres arbeidssituasjon. Jeg vil ikke nøle med å anbefale kurset til andre som jobber i organisasjoner som bør bli bedre på innovasjon. (Kursdeltaker, høsten 2019)

Nyttig med henhold til hvordan iverksette innovative prosesser i egen virksomhet. Gav innblikk i hvordan bruke innovasjonsverktøy og ulike tilnærminger til problemstillinger. Absolutt et veldig bra kurs. (Kursdeltaker, høsten 2015)

Kurset i innovasjon og innovasjonsledelse gir faglig påfyll og inspirasjon for oss som jobber med utviklingsprosjekter i egen organisasjon. (Kursdeltaker, høsten 2015)

Kursdetaljer

Startdato: 29.09.2020

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6505

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.