EVU-Kurs


Introduksjon til bærekraftig bedriftsøkonomi

 


Målgruppe:

Emnet gis på oppdrag for Finansforbundet og tilbys til medlemmer i forbundet. Hvis du er medlem og lurer på om du kan søke og hvordan dette gjøres, kan du kontakte Annette Etholm, e-post: annette.etholm@finansforbundet.no
Intern søknadsfrist hos Finansforbundet er 23. juni.

Kursbeskrivelse:

Hovedtema faglig innhold:

· hvordan forstå bedriftsøkonomi og økonomistyring i lys av bærekraft
· kostnadsforståelse og kalkylemodeller som oppmerksomhetsskapende aktiviteter
· ulike beslutningsproblemer
· prestasjonsmåling
· bærekraftsrapportering

 

Læringsformer og aktiviteter:
All undervisning forgår på nett uten krav om fysiske samlinger. Undervisningen gjennomføres på elæringssystemet Blackboard, der studentene blir gitt tilgang etter at de er registrert og opptatt ved NTNU.

Det blir publisert læringsmateriell (videoer, oppgaver og øvinger) som knyttes til hvert tema som inngår i emnet. Oppgaver og øvinger kan med fordel gjøres i grupper som studentene selv kan definere.

Mesteparten av aktiviteten er asynkron, men noen unntak:
Det vil bli avholdt et «live» oppstartsseminar 17. september kl. 0900 -1200 og en «live» spørretime 22. oktober kl. 0900-1100. Det er viktig at alle har mulighet til å delta via nett disse dagene.

Det vil også bli gitt én individuell veiledning til prosjektoppgaven etter nærmere avtale.

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensform: Prosjektoppgave fortrinnsvis i grupper på 2-3 personer som teller 100 %. Den vurderes Bestått/Ikke bestått. Problemstillingen i oppgaven skal primært ta utgangspunkt i en konkret virksomhet, fortrinnsvis der studentene jobber. Detaljer om prosjektoppgaven gis i oppstartsseminaret.

Innleveringsfristen er 20. november.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Finansforbundet betaler avtaleprisen for deltakerne som får tilbud om plass.

Fagansvarlig/Forelesere:

Terje Berg
Førsteamanuensis, Handelshøyskolen, NTNU
Mobil: 95961691
Epost: terje.berg@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91 89 72 61
Epost: annveig.skurseth@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse/realkompetanse. Etter søknadsfristen vil Finansforbundet prioritere hvem som skal få tilbud om studieplass.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum oppgis ved oppstart

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard (NTNUs verktøy for nettbasert undervisning).

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 17.09.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BBOA6015

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.