EVU-Kurs


Markedsføring og internasjonalisering

Skyskrapere/storby by night

Illustrasjonsfoto: Yay Images, leungchopan.

Vi jobber med opptaket for høstens kurstilbud. På grunn av stor søknad vil dette ta litt tid, og vi vil sende ut informasjon så snart opptaket er klart.

Kurset gir innsikt i viktige trender innen internasjonal handel og hvilke innvirkninger dette har på markedsstrategier og ledelse i internasjonale selskaper.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Strategi og forretningsutvikling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.05.2020

Målgruppe:

Kurset passer for deg som jobber med markedsstrategi og utviklingsprosesser i bedrifter som jobber internasjonalt. Kurset er spesielt relevant for virksomheter som søker vekst gjennom innovasjon, entreprenørskap, produkt- og tjenesteutvikling og bærekraft.

Eksamensbeskrivelse:

Semesteroppgave som teller 100% av karakteren. Det tilbys veiledning på semesteroppgaven tilknyttet øvingsopplegget i kurset.
Innleveringsfrist: 15. desember 2020, kl. 14.00.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim.

Første samling: 21. - 22. september 2020
Andre samling: 26. - 27. oktober 2020

Klokkeslett er 09.00-16.00 alle dager.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter. 

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Arild Aspelund
Professor, Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
Telefon: 735 97603
Mobil: 908 40 017
Epost: arild.aspelund@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Svend Hollensen, "Essentials of Global Marketing" 2nd edition eller nyere.

Geoffrey Moore, "Crossing the Chasm" 2nd edition eller nyere.
Kompendium – artikler og utdrag fra bøker

Se 'Reading guide' som legges ut i Blackboard for tips om hvordan du forbereder deg til samlingene.

Anbefalt tilleggslitteratur for deg som ikke har utdanning i markedsføring fra tidligere:
Kotler and Keller ”Marketing Management” (13th edition eller nyere)
Bøker kan bestilles på amazon.co.uk eller annen nettbokhandel.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Kurset overlapper med IØ6016 Internasjonal forretningsutvikling.

Referanser:

Pensum var veldig relevant og interessant. Foreleserne var flinke til å formidle. (Kursdeltaker, høsten 2019)

Engasjerende og svært faglig sterke forelesere. Svært lærerikt og relevant, også for bedrifter som per i dag ikke selger produktene sine på det internasjonale markedet. (Kursdeltaker, høsten 2016)

Svært faglig sterke faglærere som underviste på en pedagogisk god og engasjerende måte. Flinke til å trekke frem den røde tråden i stoffet og hjelpe elevene med å få en dypere forståelse av hvordan teorien brukes. (Kursdeltaker, høsten 2016)

Kursdetaljer

Startdato: 21.09.2020
Slutt: 15.12.2020

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6018

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.