EVU-Kurs


Selvmordsforebygging

Foto: Stevanovic, Mostphotos

Emnet vil gi en grunnleggende forståelse av hva selvmordsatferd kan handle om (for individet i kontekst) og dermed gi et grunnlag for planlegging og iverksetting av selvmordsforebyggende tiltak i og utenfor helsevesenet. Emnet vil også utfordre noen etablerte "sannheter" innen fagfeltet.

Kulturelle, kontekstuelle, holdningsmessige og etiske problemstillinger knyttet til selvmordsforebygging vil stå sentralt

Søknadsfrist: 01.09.2020

Målgruppe:

Master-, videreutdannings- og profesjonsstudenter, samt personer som allerede er i jobb og som har bruk for kunnskap om selvmordsforebygging i sitt arbeid.

Kursbeskrivelse:

Emnet vil gi en oversikt over epidemiologiske forhold som forekomst og risikofaktorer for forskjellige typer selvmordsatferd. Det vil legges stor vekt på ulike forklaringsteorier/-modeller for å belyse kompleksiteten involvert i selvmordshandlinger og gi en grunnleggende og kontekstuell forståelse av hva selvmordsatferd kan handle om (for individet i kontekst). En rekke forebyggingsstrategier og –tiltak vil bli gjennomgått og drøftet. Emnet vil også inneholde et kritisk blikk på kunnskapsgrunnlaget for noen etablerte «sannheter» innen fagfeltet. Kulturelle, kontekstuelle, holdningsmessige og etiske problemstillinger knyttet til selvmordsforebygging vil stå sentralt.

For å lese mer om hvilke kunnskaper, ferdigheter og grunnleggende kompetanse du skal sitte igjen med etter gjennomført kurs kan du lese: 

Læringsutbytte for emnet MDV6410 Selvmordsforebygging

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen som leveres digitalt i Inspera. 3 uker: 06.nov - 27.nov 2020

Karakterskala: A - F

Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på samlinger.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset består av to samlinger høsten 2020: 

7-9. oktober

4-5. november

Deltakelse på seminarene er obligatorisk.

Kursavgift:

Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift, men alle studenter må betale semesteravgift til studentsamskipnaden. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur og ev. reise/opphold.

Fagansvarlig/Forelesere:

Heidi Marie Hjelmeland
Professor, Institutt for psykisk helse
Telefon: 73591883
Epost: heidi.hjelmeland@ntnu.no

Kontakt:

Ann Kristin Bratli
Studieveileder Institutt for psykisk helse
Mobil: 73412171
Epost: ann.k.bratlie@ntnu.no

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE - ang opptak
Telefon: 73595344
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

  • Fullført Bachelor i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, psykologi eller andre tilsvarende utdanninger innen helse- og sosialfag. Eller Bachelor i barnehage- / førskolelærerutdanning og lærerutdanning. (180 studiepoeng).

  • Relevant yrkespraksis tilsvarende minst to år i 100 % stilling etter fullført bachelor.
Krav til dokumentasjon:

Utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemålets forside og karakterer. Alternativt kan du enkelt hente ut digitalt godkjent pdf av vitnemålet ditt på Vitnemålsportalen.
Arbeidserfaring må dokumenteres med signert tjenestebevis/attest med startdato, stillingstittel, stillingsprosent og evt sluttdato.

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse (MPHLS) og Videreutdanning i psykisk helsearbeid har fortrinnsrett. Rangering av øvrige søkere etter ordinære rangeringsregler iht. NTNUs Forskrift om opptak til studier § 28.

Mastergradens krav om gjennomsnittskarakter C kan fravikes for studenter med enkeltemneopptak.

Anbefalte forkunnskaper:

Relevant praksis er ønskelig, men ikke obligatorisk.
Det vil være en fordel om studentene har lest gjennom pensum før vi møtes til undervisningssamlingene.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum vil bestå av en obligatorisk og en selvvalgt del. Publiseres i Blackboard før kursets start.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard læringsstøtte og Inspera digital eksamensinnlevering.

Praktiske opplysninger:

For oppstart av emnet kreves minimum 15 og maksimum 25 studenter. 

Kursdetaljer

Startdato: 07.10.2020
Slutt: 27.11.2020

Søknadsfrist: 01.09.2020

Kursavgift: Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6410

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.