EVU-Kurs


Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam

Illustrasjonsfoto: Yayimages/Moodboard

Hvordan utvikle strategiske ledergrupper, utviklerteam eller andre team som skal håndtere usikkerhet og omstilling?

Gitte betingelser må være på plass om team skal yte opp mot sitt potensial, og ikke «miste hodet» under særlig krevende situasjoner. Det er viktig å ha innsikt i hvilke mekanismer som påvirker en operativ virkelighet, hvordan mennesker reagerer under press, samt hvordan relasjonelt samspill påvirkes av omgivelser, teknologi og prosedyrer.


Søknadsfrist: 01.09.2020

Målgruppe:

Ledere, prosjektledere og andre i operativ virksomhet.

Kursbeskrivelse:

Emnet gir deltagerne faglig innsikt i hvilke mekanismer som påvirker en operativ virkelighet, hvordan mennesker reagerer i kriser, samt hvordan relasjonelt samspill påvirkes av og kan påvirke kontekst som organisasjon, teknologi og prosedyrer.  Deltagerne skal gjennom denne innsikten bli bedre i stand til å forebygge ulykker og lede team i kritiske situasjoner. Arbeidet med emnet gir mulighet til utvikling av eget lederskap og innsikt i hva operativ ledelse innebærer.

Viktige tema:

 • Hva innebærer begrepene «operativ», «ledelse» og «operativ ledelse»
 • Hva skiller basis-, prosjekt- og operativledelse
 • Den operative virkelighet; risikoer og muligheter
 • Hvordan gjøre best mulig situasjonsvurdering, samt vurdere operasjonell risiko
 • Hva er feilhandling og hvorfor gjør operatører feil
 • Kontrollregimenes forbannelse – om handlingslammelse og søk etter syndebukker i relasjon til læring
 • Prosedyrer vs. kriseledelse; et dilemma?
 • Krisehåndtering
 • Kontrakter som forebygging 
 • Sikkerhet, «soft issues» og resilience engineering
 • Forskjellige tilnærminger til sikkerhet
 • Organisasjonslæring og organisasjoners flerfoldighet
 • Introduksjon til samspillet mellom organisasjon/ledelse/strategi/sikkerhet
 • Virksomhetens organisering (eks matriseorganisasjon) og operative ansvarslinjer 
 • Ledelse som en sikkerhetskultur; hva er det og metoder for utvikling av en sikkerhetskultur

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensform: Hjemmeeksamen i form av prosjektoppgave som gjennomføres i grupper. Forutsetning for vurdering er godkjente øvinger. Karakter: Bestått - Ikke Bestått.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene er obligatorisk for å få avlegge eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Oslo
i NTNUs lokaler i Øvre Vollgate 7

Første samling: 15. og 16. oktober 2020

Andre samling: 21. og 22. januar 2021
 
Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter.
 

Kursavgift:

20000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden. Deltakere må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Tim Kristian Andreas Torvatn
Førsteamanuensis

Endre Sjøvold
Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Mobil: 41300300
Epost: endre.sjovold@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91 89 72 61

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Søkere rangeres etter "først til mølla"- prinsippet dersom det er flere søkere enn studieplasser.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Utdanning fra høgskole/universitet, og minst tre års yrkeserfaring

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum oppgis ved oppstart

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard (NTNUs verktøy for nettbasert undervisning).

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 15.10.2020

Søknadsfrist: 01.09.2020

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6390

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.