EVU-Kurs


Take Credit Del 2

Take Credit! Del 2 går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del 1 og Del 2 hver for seg eller samtidig.

Søknadsfrist: 15.06.2020

Målgruppe:

Studieplanen er spesielt rettet mot lærere som ønsker å kvalifisere seg formelt til læreryrket eller som ønsker å videreutdanne seg i engelsk.

Eksamensbeskrivelse:

Høst 2020 og vår 2021

Tid og sted for kurs/samlinger:

nettbasert kurs med kursstart i uke 35, 2020

Kursavgift:

19200 Kr

Rabatter:

Ingen rabatter

Fagansvarlig/Forelesere:

Anja Angelsen
Universitetslektor, Inst. for språk og litteratur
Telefon: 73 59 67 82
Epost: anja.angelsen@ntnu.no

Kontakt:

Bente Moslet
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 76 72
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse.

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Gjøres tilgjengelig i kompendium på kursets læringsplattform. 

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser 

Det vil bli gitt tilbud om deltakelse i studieuke ved det norske studiesenteret I York, England.

Kursdetaljer

Startdato: 24.08.2020
Slutt: 30.06.2021

Søknadsfrist: 15.06.2020

Kursavgift: 19200 Kr

Studiepoeng: 30

Emnekode: TCDEL2SPESB

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.