EVU-Kurs


Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen

Nærbilde av fingre over punktskrift

Lesing med punktskrift. Foto Morten Brun

Emnet gir innføring i pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift. Studenten vil få grundig opplæring i punktskrift, metodikk for læring i en inkluderende skole og kunnskaper om tilrettelegging for bruk av IKT-hjelpemidler.

Søknadsfrist: 15.05.2020

Målgruppe:

Personer som arbeider med mennesker med synshemming, eller som ønsker å dyktiggjøre seg i synspedagogisk arbeid.

Emnebeskrivelse:

PED6658

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen (48 timer) 26. og 27. mai 2021. Emneoppgave og arbeidsoppgaver skal være innlevert og godkjent før eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet gjennomføres høsten 2020 og våren 2021 med to obligatoriske samlinger på Statped midt, Trondheim.

Første samling:  uke 38 - 15. - 18. september 2020
Andre samling:  uke 11 - 16. - 19. mars 2021

Kursavgift:

20000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Frostad
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no

Oliv Klingenberg, ph.d.
Seniorrådgiver, Statped midt, avdeling syn Melhus
Telefon: 72 87 93 53
Mobil: 92667279
Epost: oliv.klingenberg@statped.no

Astrid Kristin Vik, ph.d.
Seniorrådgiver - Statped sørøst
Telefon: 22 02 96 75
Mobil: 91350454
Epost: astrid.vik@statped.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

- bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk, eller - gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/barnehagelærerstudiet, eller - bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, eller - annen 3-årig utdanning (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, optiker, fysioterapeut, ergoterapeut, audiograf m.m.) som inneholder minimum 30 studiepoeng i pedagogikk

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 15.09.2020

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 20

Emnekode: PED6658

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.