EVU-Kurs


Muliggjørende teknologier for digitalisering

Foto: Colourbox/Sergey Nilvens

Emnet gir innføring i og oversikt over ny digital teknologi, som for eksempel maskinlæring, kunstig intelligens, tingenes internett, virtuell virkelighet og stordata. Du vil få tilstrekkelig innsikt til at du skal kunne forstå, planlegge og gjennomføre omstillings- og utviklingsprosesser i egen organisasjon basert på digitale løsninger.

Emnet kan inngå i basismodulen NTNUs Masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer inn.


Les også bloggartikkelen Kan teknologien gjøre oss til bedre arbeidstagere? om hvordan deltakerne opplever dette emnet. 

Søknadsfrist: 05.08.2020

Målgruppe:

Kurset er meget relevant for deg som ønsker å lære om kommende teknologier som former utviklingen i forretningsverdenen. Å forstå hvilke muligheter, utfordringer og verdier disse teknologiene kan føre med seg er essensielt for å kunne lage nye fremtidsrettede forretningsmål for bedriften din.

Kursbeskrivelse:

Digitale teknologier har blitt en viktig del av moderne organisasjoner. Et økende antall organisasjoner bruker nå forskjellige teknologier for å støtte sin virksomhet og for å drive forretningsstrategi. Målet med emnet er å utvikle en forståelse for noen av de viktigste digitale teknologiene som prosess gruvedrift, maskinlæring, kunstig intelligens (AI) og  Internet-of-Things (IoT) samt hvordan de kan utnyttes i organisasjonen.

Emnet tar utgangspunktet i at mange forretningsrelevante problemer nå kan løses gjennom digitale teknologier. Å vite hvordan man løser disse problemene, krever først en forståelse av hvordan slike teknologier kan brukes i organisasjonsdrift.


Læringsformer og aktiviteter
Emnet består av forelesninger og prosjektarbeid. Som en del av prosjektarbeidet skal du jobbe med en rekke forskjellige oppgaver og en individuell rapport. Du vil jobbe med realistiske problemorienterte aktiviteter og du skal bruke forskjellige teknologier. Du skal også utvikle adopsjonsplaner for de forskjellige teknologiene, og utvikle relevante indikatorer for å vurdere deres forretningsverdi. I den individuelle rapporten skal du diskutere bruk av de innførte teknologiene i forhold til relevant litteratur og gjennom et casestudie om en organisasjon.

Emnet foreleses på engelsk.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidatene skal utvikle kunnskap om viktige nye teknologier, deres data- og infrastrukturkrav, samt deres bruk og potensielle forretningsapplikasjoner.

Ferdigheter:

Kandidatene skal utvikle ferdigheter i å konfigurere relevante digitale teknologier og verktøy. Kandidatene vil utvikle ferdighetene som er nødvendige for å identifisere hvilke typer digitale teknologier kan brukes til å støtte forskjellige problemer. I tillegg vil kandidatene utvikle ferdigheter i å lage utrullingsplaner og utvikle resultatindikatorer for å vurdere verdien til de digitale teknologiene.

Kompetanse:

Etter kurset, vil kandidatene kunne identifisere områder hvor digitale teknologier kan bli tatt i bruk for å adressere sentrale forretnings- og strategiske utfordringer.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave og oppgaver. Både oppgavene og prosjektoppgaven må være bestått for å få bestått i emnet. Prosjektoppgaven jobbes det med i grupper, med oppstart på starten av kurset. Denne skal leveres til slutt i form av en prosjektrapport. Underveis skal deltakerne levere individuelle oppgaver, til sammen seks oppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger høsten 2020
Første samling: 29. september - 1. oktober 
Andre samling: 3. - 4. november 

Kursavgift:

24000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Patrick Mikalef

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført grad i teknologi, økonomi eller realfag på 180 studiepoeng.
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring
Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Første opptak er allerede foretatt og nå lyser vi ut noen restplasser fram til 5. august. Kvalifiserte søkere rangeres da etter først til mølla-prinsippet.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 29.09.2020

Søknadsfrist: 05.08.2020

Kursavgift: 24000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IT6205

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.