EVU-Kurs


Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk

Matematisk kompetanse. Vurdering i matematikk. Betydningen av semiotiske representasjoner og overganger mellom representasjoner i læring av matematikk. Rollen til bevis i skolematematikken. Ulike aspekter ved bruk av IKT i matematikk; instrumentell genesis. Ulike aspekter ved algebra. De matematikkdidaktiske begrepene illustreres ved eksempler fra funksjonslære og algebra.


MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk kan ikke inngå i en bachelorgrad i matematikk.

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursbeskrivelse:


Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har

  • kunnskap om sentrale matematikkdidaktiske tema og hvordan disse kan brukes til å beskrive utfordringer knyttet til læring av matematikk, med særlig vekt på algebra og funksjonslære
  • kunnskap om sentrale IKT-verktøy, deres muligheter og begrensninger og deres betydning for læring av matematikk
  • god kunnskap om vurdering i matematikk

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

  • bruke matematikkdidaktisk teori til å analysere elevers læringsprosesser
  • vurdere muligheter og begrensninger ved bruk av ulike IKT-verktøy og ta slike i bruk der det er hensiktsmessig

 

Undervisning

Dette er et nettbasert studium med nettdiskusjoner, samlinger og oppdrag knyttet til egen praksis. Det obligatoriske arbeidet består av deltakelse på tre samlinger, og to gjennomførte og godkjente praksisoppdrag.

For mer informasjon om DELTA-programmet Matematikk på nett, som dette emnet er en del av, se www.ntnu.no/videre/delta.

Eksamensbeskrivelse:

Mappevurdering.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger i Trondheim i høstsemesteret 2020.

Første samling: 6.-7. august

Andre samling: 8.-9. september

Tredje samling: 27.-28. oktober

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter. 

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info:
Semesteravgift.
Studentene må selv dekke reise/opphold i forbindelse med samlinger og eksamen. I tillegg tilkommer utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Frode Rønning
Professor, Institutt for matematiske fag, NTNU
Telefon: 73 55 02 56
Epost: frode.ronning@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Godkjent lærerutdanning, bakgrunn i matematikk som minst tilsvarer innholdet i R1 fra videregående skole og tilgang til egen matematikkpraksis i skolen.

Emnet bør tas samtidig med eller etter MA6101 Grunnkurs i analyse I.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. For å få søknaden din behandlet må dokumentasjon på at du fyller opptakskravet være lastet opp innen søknadsfristens utløp.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Det er en fordel å ha fordypning i matematikk som tilsvarer R2 fra videregående skole.
Emnet bør tas samtidig med eller etter MA6101 Grunnkurs i analyse I.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumlitteratur vil bli tilgjengelig i Blackboard.

Kursdetaljer

Startdato: 06.08.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MA6060

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.