EVU-Kurs


Grunnkurs i analyse 1

Illustrasjon: Collage av tall

Kurset er en fordypning i og videreføring av analysen fra videregående skole (R1 og R2). Det legger et grunnlag for videre studier i matematikk og matematikk-krevende realfag samtidig som innholdet har rike anvendelser. Gjennom eksempler, anvendelser og teoretiske resultater gir emnet et første innblikk i reell analyse og dens betydning. Emnet behandler grunnleggende egenskaper ved reelle tall og reelle funksjoner av en variabel, grenseverdier, kontinuitet, differensial- og integralregning. Det legges vekt på stringens.

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursbeskrivelse:


Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

  • kjenner til sentrale begreper i reell analyse, inkludert konvergens av følger og funksjoner
  • kjenner til viktige egenskaper ved tallinjen og kontinuerlige, deriverbare og integrerbare funksjoner, linearisering og analysens fundamentalsetning
  • kjenner til numeriske metoder for integrasjon og ligningsløsning
  • har mer detaljert kunnskap om egenskapene til sentrale funksjoner, som polynomer, eksponentialfunksjoner, trigonometriske funksjoner og deres inverser
 

Ferdigheter

Kandidaten kan:

  • anvende integrasjons- og derivasjonsteknikker i arbeid med matematiske modeller, til å utlede enkle matematiske resultater og til å analysere funksjoner
  • sette opp og analysere enkle matematiske modeller som krever enkel optimering
  • velge og gjennomføre egnet numerisk metode for problemer som involverer integrasjon og ligningsløsning, samt vurdere nøyaktigheten av den valgte metoden
  • lese og utføre stringent matematisk argumentasjon knyttet til emnets innhold, inkludert argumentasjon som bruker matematisk induksjon

 

Undervisning

Dette er et nettbasert studium med øvinger, nettdiskusjoner, to (tre) samlinger og skriftlig eksamen. Det obligatoriske arbeidet består av øvinger og to samlinger.

For mer informasjon om DELTA-programmet Matematikk på nett, som dette emnet er en del av, se www.ntnu.no/videre/delta.

Emnebeskrivelse:

Grunnkurs i analyse 1

Eksamensbeskrivelse:

Vurderingsform: 100% skriftlig eksamen (fire timer) i Trondheim.
Det vil ikke bli gitt tilbud om lokal eksamensgjennomføring.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger og en frivillig samling i Trondheim høstsemesteret 2020.

Frivillig, men anbefalt samling for lærere: 4.-5. august

Første obligatoriske samling: 10.-11. september

Andre obligatoriske samling: 29.-30. oktober

Oppstart kl. 9 første dag og avslutning kl. 16 andre dag for alle samlinger.

Før samling ber vi om at du tar smittevernkurs og leser om smittevern på campus.

Kurset er planlagt med fysiske samlinger i Trondheim. På grunn av koronasituasjonen tar vi forbehold om at dette kan endres til digital undervisning på kort varsel hvis smittevernreglene endrer seg i løpet av høstsemesteret.

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info:
Semesteravgift.
Studentene må selv dekke reise/opphold i forbindelse med samlinger og eksamen. I tillegg tilkommer utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Faglig kontaktperson: Vegard Topphol
Epost: vegard.topphol@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Det kreves generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. For å få søknaden din behandlet må dokumentasjon på at du fyller opptakskravet være lastet opp innen søknadsfristens utløp.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Praktiske opplysninger:

Studiepoengreduksjon/overlapp er tilsvarende som for emnet MA1101 Grunnkurs i analyse I

 

Kursdetaljer

Startdato: 04.08.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MA6101

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.