EVU-Kurs


Lys, optikk og fysikkfaget i skolen

Fiberoptisk lys. Foto: leungchopan - yayimages.com Illustrasjon: leungchopan - yayimages.com

 

Emnet FY6020 Lys, optikk og fysikkfaget i skolen bygger på emnet FY6016 Mekaniske bølger og eksperimentelt arbeid, og gir en innføring i lys og optikk, bruk av modeller i fysikk, læreplaner, undervisningsmetoder, motivasjon og vurdering i faget.

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold

Fysikkfaglig:

 • Modeller i fysikk
 • Refleksjon, refraksjon, polarisasjon, Huygens prinsipp, interferens, diffraksjon, speil og linser

 

Fagdidaktikk:

 • Læringsteori, undervisningsmetoder og motivasjon
 • Læreplaner, planlegging og vurdering
 • Elevers forutsetninger og tilpasset opplæring

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • grunnleggende forståelse om lysets egenskaper, geometrisk optikk og diffraksjon
 • kunnskap om teknologisk anvendelse av optikk
 • kunnskap om læringsteori og fagdidaktikk i fysikk

Ferdighet


Kandidaten kan
 • beskrive og analysere problemstillinger i optikk
 • bruke matematikk til å løse problemer i optikk
 • bruke eksperimentelle metoder og digital programvare til å demonstrere og utforske problemstillinger i optikk
 • analysere læreplanen og bruke den i planlegging og gjennomføring av fysikkundervisning
 • gi formativ og summativ vurdering i fysikk
 • gi variert og tilpasset undervisning i fysikk og ta i bruk ulike læringsarenaer og undervisningsmetoder

Generell kompetanse


Kandidaten kan
 • formidle fagstoff og resultater
 • utnytte kompetanse i fysikk på nye problemstillinger
 • utnytte egen fysikk-kompetanse til å planlegge og gjennomføre god undervisning 

 

Undervisning

Forelesninger, laboratoriearbeid og arbeid i grupper på samlingene. Mellom samlingene er det individuelle ukentlige innleveringer, samarbeid med andre studenter og veiledning på Blackboard (NTNUs e-læringsplattform). Nettbasert veiledning. Det legges vekt på at undervisningen på samlingene skal gjøre studentene i best mulig stand til å arbeide individuelt videre mellom samlingene. I tillegg prioriteres læringsaktiviteter på samling som studenten ikke kan gjøre individuelt, f.eks. laboratoriearbeid. 

Eksamensbeskrivelse:

Individuell hjemmeeksamen (50 %). Eksamensdato bestemmes i samråd med studentene.
Prosjektoppgave som studenten arbeider med gjennom semesteret (50 %). Innleveringsfrist bestemmes i samråd med studentene
Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset undervises høsten 2020, og er nettbasert med tre obligatoriske samlinger i Trondheim på NTNU Gløshaugen. 

Første samling: 25.-27. august

Andre samling: 29. september - 2. oktober

Tredje samling: 2.-4. november

Samlingene omfatter både FY6019 og FY6020 slik at dette emnet tar ca. 50 % av den totale arbeidstiden på samlingene. Hvis du tar kun FY6020 vil det altså ikke være samling hele perioden.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter.

 

Obligatorisk aktivitet

 • Deltakelse på samlingene.
 • Skriftlige innleveringer levert i Blackboard mellom samlingene. Samtlige rapporter og 75% av øvingene må være godkjent for å kunne bli oppmeldt til eksamen.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info:
Semesteravgift.
Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Rolf Jonas Persson
Førsteamanuensis, Institutt for fysikk, NTNU
Telefon: 73 55 11 27
Epost: jonas.persson@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse, matematiske kunnskaper tilsvarende minimum R2/3MX og fullført Fysikk 1 (30 studiepoeng) fra NTNU KOMPiS eller tilsvarende.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. For å få søknaden din behandlet må dokumentasjon på at du fyller opptakskravet være lastet opp innen søknadsfristens utløp.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for naturvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

OpenStax University Physics vol 3

(https://openstax.org/details/books/university-physics-

volume-3)

eller Young & Freedman, University Physics, 14th edition 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Kursdetaljer

Startdato: 20.08.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: FY6020

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.