EVU-Kurs


Ultralyd av underekstremiteter

Illustrasjonsfoto ultralydmaskin.

Foto Karl Jørgen Marthinsen ISB/NTNU

Søknadsfrist: 01.12.2021

Læringsutbytte:

Kunnskapsmål:
 • Redegjøre for anatomi og ultralydfremstilling av anatomiske forhold i underekstremitetene inkludert vanlig forekommende normalvariasjoner
 • Diskutere sammenhengen mellom det fremstilte ultralydbildet og bakenforliggende fysiologi
 • Diskutere hvilke sykdommer og problemstillinger i underekstremiteter som kan diagnostiseres med ultralyd
 • Analysere eget bildeopptak og forklare årsak til dårlig bildekvalitet og artefakter
 • Redegjøre for aktuell differensialdiagnostikk og andre egnede modaliteter
 
Ferdighetsmål:
 • Fremstille ultralydbilder av normalanatomi av god kvalitet
 • Gjenkjenne normal sonografisk anatomi i underekstremitetene
 • Skille normalanatomi fra (vanlig forekommende) patologi i området
 • Beskrive funn
 • Være bevisst på eget kompetansenivå og gjenkjenne situasjoner hvor det er behov for en second opinion / Reflektere over tolkninger av ultralydfunn
 
Generell kompetanse:
 • Kunne foreta litteratursøk og skrive oppgavebesvarelser i form av rapport etter vitenskapelige retningslinjer
 • Beherske fagområdets uttrykksformer
 • Utforme og vurdere egen protokoll og rutine opp mot oppdatert forskning og/eller nasjonale/internasjonale retningslinjer

Eksamensbeskrivelse:

Praktisk eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Mer informasjon om samlinger våren 2022 vil komme. Planlagt oppstart er utsatt et semester pga. Covid-19. 

Kursavgift:

15000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden SiT, pt kr 580.

Fagansvarlig/Forelesere:

Nina Hanger
Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Benny Ehrnholm
Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 73 41 21 80
Epost: benny.p.ehrnholm@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Tonje Svendsen
Studiekonsulent, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 73 55 92 79

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

- RAT6001 Basal ultralyd

- Helsefaglig bachelorgrad (180 studiepoeng)

- Autorisasjon som helsepersonell

- Tilgang til ultralydapparat og tilgang til pasienter på hjemstedet

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Praktiske opplysninger:

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn på fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Kursdetaljer

Startdato: 04.01.2022

Søknadsfrist: 01.12.2021

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: RAT6003

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.