EVU-Kurs


Ultralyd av overekstremiteter

Undervsiningssituasjon med ultralyd på innsiden av albue.

Undervisningssituasjon med ultralyd. Foto Karl Jørgen Marthinsen ISB/NTNU

Oppstart av dette kurset er utsatt til høsten 2021 pga. covid-19. Mer informasjon og nye samlingsdatoer vil komme i mars/april.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Eksamensbeskrivelse:

Praktisk eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Hvert semester innledes med samling på campus i Trondheim med forelesninger og ferdighetstrening og følges deretter opp med teoretiske leksjoner og arbeidskrav på nett. Det legges opp til tre 2-dagers samlinger på campus Trondheim. Samlingene omfatter forelesninger, demonstrasjoner og hands-ontrening. Mellom samlingene følger studentene leksjoner på nett med påfølgende skriftlige innleveringer, inkludert logg hvor man dokumenterer praktisk utførelse av ultralyd mellom samlingene. Praksis er en integrert del av studiet og avvikles på studentens arbeidssted. Det kreves at studenten har tilgang på ultralydapparat og pasienter gjennom hele studietiden. Praksisøvelsene gjøres på egen hånd.

Uke 2: Oppstartssamling i Trondheim 11.-13. januar (skulder)
Uke 5: Webinar/praktisk veiledning
Uke 10: Samling i Trondheim 10.-12. mars (albue og håndledd)
Uke 14: Webinar/praktisk veiledning
Uke 15: Webinar/praktisk veiledning
Uke 18:  Samling i Trondheim 28.-30. april (hele overekstremiteten)
Uke 20: Webinar/praktisk veiledning
Uke 22: Eksamen 1.-2.juni (praktisk/teoretisk) 

Kursavgift:

15000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden SiT, pt kr 580.

Fagansvarlig/Forelesere:

Nina Hanger
Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: nina.hanger@ntnu.no

Benny Ehrnholm
Epost: benny.p.ehrnholm@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
Seniorkonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Tonje Svendsen
Studiekonsulent, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 73 55 92 79

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

- Emnet RAT6001 Basal ultralyd

- Helsefaglig bachelorgrad (180 studiepoeng)

- Autorisasjon som helsepersonell

- Tilgang til ultralydapparat og tilgang til pasienter på hjemstedet

Anbefalte forkunnskaper:

Det er anbefalt med helsefaglig bachelorgrad, men annen medisinsk utdanning er også aktuelt.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Praktiske opplysninger:

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn på fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Kursdetaljer

Startdato: 11.01.2021
Slutt: 02.06.2021

Søknadsfrist: 01.11.2020

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: RAT6002

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.