EVU-Kurs


Ultralyd av overekstremiteter

Søknadsfrist: 01.11.2020

Læringsutbytte:

Kunnskapsmål:

• redegjøre for anatomi og ultralydfremstilling av anatomiske forhold inkludert vanlig forekommende normalvariasjoner i overekstremiteter

• diskutere sammenhengen mellom det fremstilte ultralydbildet og bakenforliggende fysiologi

• diskutere hvilke sykdommer og problemstillinger i overekstremiteter som kan diagnostiseres med ultralyd

• Analysere eget bildeopptak og forklare årsak til dårlig bildekvalitet og artefakter

• Redegjøre for aktuell differensialdiagnostikk og andre egnede modaliteter

Ferdighetsmål:

• Fremstille ultralydbilder av normalanatomi av god kvalitet

• Gjenkjenne og beskrive normal sonografisk anatomi i overekstremitetene

• Skille normalanatomi fra patologi

Generell kompetanse:

• kunne foreta litteratursøk og skrive oppgavebesvarelser i form av rapport etter vitenskapelige retningslinjer

• beherske fagområdets uttrykksformer

• utforme og vurdere egen protokoll og rutine opp i mot oppdatert forskning og/eller nasjonale/internasjonale retningslinjer

Eksamensbeskrivelse:

Praktisk eksamen.

Kursavgift:

15000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden SiT, pt kr 580.

Fagansvarlig/Forelesere:

Nina Hanger
Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: nina.hanger@ntnu.no

Benny Ehrnholm
Epost: benny.p.ehrnholm@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
Seniorkonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Tonje Svendsen
Studiekonsulent, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 73 55 92 79

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

- Emnet RAT6001 Basal ultralyd

- Helsefaglig bachelorgrad (180 studiepoeng)

- Autorisasjon som helsepersonell

- Tilgang til ultralydapparat og tilgang til pasienter på hjemstedet

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn på fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper:

Det er anbefalt med helsefaglig bachelorgrad, men annen medisinsk utdanning er også aktuelt.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Kursdetaljer

Startdato: 04.01.2021
Slutt: 12.06.2021

Søknadsfrist: 01.11.2020

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: RAT6002

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.