EVU-Kurs


Universell utforming for servicenæringen

Hva skal til for at en blind hotellgjest føler seg godt mottatt? Foto Martine Årebråt Markussen/NTNU.

Hvordan hjelpe, tilrettelegge og kommunisere med personer med utfordringer du aldri selv har opplevd? 

Kurset er utsatt til våren 2021.

Vi anbefaler å abonnere på vårt nyhetsbrev for oppdatert informasjon.

Søknadsfrist: 15.06.2020

Målgruppe:

Alle som arbeider i servicenæring der man har ansvar for ivaretagelse av personer med nedsatt funksjonsevne.

Kursbeskrivelse:

Kurset retter seg mot servicenæringen som bl.a. har personer med funksjonsnedsettelser som sine kunder. 

Læringsformer og aktiviteter 

Kurset er nettbasert og basert på selvstudier, med unntak av to samlinger.

Første samling er en oppstart av kurset, der vi går gjennom kursets oppbygging, hvordan man besvarer flervalgstestene, beskrivelser av kravene til prosjektoppgave. Samlingen skjer i Oslo, og det er obligatorisk oppmøte.

Andre samling gjennomføres i uu-laboratoriet og består av gjennomføring av oppgaver sammen med personer med funksjonsnedsettelser. Det er obligatorisk oppmøte. 

Det er til sammen 10 temaer, hvor hvert tema avsluttes med en flervalgstest. Man går videre til neste tema når flervalgstesten er bestått.

Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomført faget, skal deltakeren:

 • kunne nasjonalt og internasjonalt lovverk,
 • kunne gjøre etiske betraktninger i konkrete situasjoner,
 • kunne gjøre behovsvurderinger generelt og i konkrete situasjoner,
 • ha kjennskap til ulike former for funksjonsnedsettelser,
 • kunne gjennomføre tilrettelegging,
 • ha kjennskap til tekniske hjelpemidler,
 • kunne kommuniserer med personer med sansetap eller kognitiv svikt
 • kunne bistå skader eller evakuering

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 01.11.2020
Selvvalgt prosjektoppgave som utføres i gruppe.

Forutsetningen for å få gå opp til eksamen er beståtte flervalgstester samt bestått prosjektoppgave. Flervalgstestene må ha minimum 60% korrekte svar for å kunne bli bestått. Samtlige flervalgstester må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Prosjektoppgaven har karakterskalaen bestått - ikke bestått.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Første samling: 

31. august og 1. september på Campus Gjøvik

 

Andre samling: Laboratoriet for Universell Utforming på NTNU Campus Gjøvik.

 

Mer informasjon kommer.

Kursavgift:

9400 Kr
Kursavgift info:

I tillegg kommer semesteravgift, p.t. 620 kr.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jonny Nersveen
Førsteamanuensis
Telefon: 61135172
Mobil: 93445121
Epost: jonny.nersveen@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16
Epost: videre@ntnu.no

Alf Dalby
Fagkoordinator
Mobil: 905 42 714
Epost: alf.dalby@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Søkere rangeres etter "først til mølla"- prinsippet dersom det er flere søkere enn studieplasser.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Obligatorisk:
Nersveen, Jonny (2020). Kurskompendium. Universell utforming i servicenæringen

Anbefalt tilleggslitteratur:
 • FN-konvensjonen om menneskerettighetene. Blindeforbundet.no FN-konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Blindeforbundet.no Lid, Inger Marie (2012).
 • Likeverdig tilgjengelighet? En drøfting av menneskesyn og funksjonshemming med vekt på etiske problemstillinger knyttet til universell utforming, mangfold og deltakelse. NTNU biblioteket. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2015).
 • Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019. BLD.no Kulturdepartementet (2017).
 • Lov om likestilling og forbund om diskriminering (Diskrimineringsloven). Lovdata.no Arbeids- og sosialdepartementet (2005).
 • Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (Arbeidsmiljøloven). Lovdata.no Kommunaldepartementet (2017). Byggtekniske forskrift. Lovdata.no Arbeids- og sosialdepartementet (1996).
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Norges blindeforbund ().
 • Butikk for alle. Norges blindeforbund ().
 • Kontraster – farger – belysning. Norges blindeforbund ():
 • Ledelinjer og veifinning. Norges blindeforbund ():
 • Inkluderende uteområder. Norges blindeforbund ().
 • Informasjon for alle. Norges blindeforbund (2019).
 • Blindeforbundet lanserer førerhundvettreglene.
 • Hørselshemmedes landsforbund ().
 • Tunghørt – mot og vilje til et godt liv. Norges handikapforbund (2017).
 • Tilgjengelige uteområder. Norsk standard (2014).
 • Universell utforming – Veifinning, P-750. NS 11001-1 (2018).
 • Universell utforming av byggverk – Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger. Nersveen, Jonny (2020).
 • Det å være en førerhund.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 16.09.2020
Slutt: 01.11.2020

Søknadsfrist: 15.06.2020

Kursavgift: 9400 Kr

Studiepoeng: 10

Emnekode: VB6107

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Eksamen: 01.11.2020

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.