EVU-Kurs


Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet

Hvordan veilede mennesker til å ta bevisste, meningsfulle og fremtidsrettede utdannings- og karrierevalg?

- kurset gir sertifisering i karriereverktøyet Profråd.

Koronasituasjonen gjør at den planlagte samlingen blir gjennomført digitalt.

Søknadsfrist: 29.03.2020

Målgruppe:

  • Ledere, HR-ansvarlige og personalkonsulenter i privat og offentlig virksomhet
  • Studieveiledere, skolerådgivere og lærere
  • Karriereveiledere i NAV og i vekst- og arbeidsmarkedsbedrifter
  • Bemannings- og rekrutteringspersonell
  • Andre yrkesgrupper med interesse for karrierelæring og -utvikling
  • Studenter med ønske om kunnskap om veiledning og rådgivning

Kursbeskrivelse:

Bakgrunn
Mange tar utdannings- og karrierevalg som harmonerer lite med personlige forutsetninger. De mangler oversikt og dømmekraft for å planlegge fremtiden på en meningsfull og bevisst måte. Vi vet at ugunstige utdannings- og yrkesvalg bidrar til mistrivsel, lav produktivitet og utdanning som ikke fullføres.

Emneinnhold
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet tar utgangspunkt i Profrådverktøyet. Emnets innhold bygger på ulike karriereteorier, med vekt på kognitiv teori, personlighetsbegreper, person-miljø-samspill, beslutningsteori, testteori, narrativ teori og erfaringsbasert læring. Deltakerne får trening i relevante kommunikasjonsferdigheter, samt supervisert trening i å bruke Profråd-verktøyet for kartlegging av valgforutsetninger og personlige ressurser som grunnlag for karrierevalg.

Det legges gjennom helhetlig karriererådgivning/-veiledning til rette for refleksjon og økt selvinnsikt, samt behov for videre læring og utvikling i takt med arbeidslivets endringer. Områder som kartlegges og utforskes er interesser, beslutningskompetanse, evner og anlegg som ønskes brukt, jobbverdier, kommunikasjon og samhandling.

Faglig innhold
• Relevante rådgivningsferdigheter i sammenheng med teoretiske perspektiver
• Aktuelle og relevante karriereteorier
• Metodisk utvikling av valg- og beslutningskompetanse for hensiktsmessig fremtidsplanlegging
• Trening og utvikling av oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter
• Helhetlig karriererådgiving

Undervisning
Emnet består av en fire-dagers samling som inneholder teori, praksis og problembasert læring. Det legges vekt på dialogbaserte forelesninger, øvelser i grupper, refleksjoner rundt egen læringsprosess med utgangspunkt i egen kartlegging med karriereverktøyet Profråd, videobasert rådgivning og nettbasert læring. Studiet er nært knyttet opp til praktisk rådgiver-/veilederarbeid. Deltakerne samarbeider og gir hverandre tilbakemeldinger. 

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen: Individuell hjemmeeksamen med innleveringsfrist ca seks uker etter avsluttet undervisning. Eksamen baserer seg på teori, egne erfaringer med verktøyet og refleksjon rundt dette.
Eksamenskrav: Deltakelse på samling, forelesninger og praktiske øvelser, med 80 % oppmøte. Etter avsluttet undervisning: Gjennomføring av minimum tre, maksimum fem, Profråd-kartlegginger med egne veisøkere.
Bestått eksamen gir sertifisering i bruk av Profrådverktøyet.

Tid og sted for kurs/samlinger:

En obligatorisk samling på fire dager 5. - 8. mai 2020.

Den fysiske samlingen som var planlagt i Oslo erstattes med nettbasert undervisning.

Undervisningen starter kl. 09.00 første samlingsdag og avslutter kl. 15.00 siste samlingsdag.

Kursavgift:

12000 Kr
Kursavgift info: Med forbehold om endring av kursavgift.

I tillegg kommer semesteravgift til NTNU. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Kristin Landrø
Universitetslektor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 28 59
Epost: kristin.landro@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser
Maks antall 15 deltakere. Dersom det blir flere søkere enn antall plasser, prioriteres søknaden etter "først-til-mølla" prinsippet. Det kreves minimum 12 deltakere for at kurset skal gjennomføres. Når du er sertifisert i bruk av verktøyet, er det Management Synergy du henvender deg til for support og kjøp av testtilganger, se Management Synergy

For de som fra før har en sertifisering i Profråd Interesse (tidligere Solbergs Interessetest/-kartlegging) kan 2-dagerskurset RAD6010 være aktuelt. Kurset er laget som en påbygning til interessekartleggingen, og søkerne bes legge ved sertifiseringsbevis når de søker. Etter 2-dagers samlingen gjennomfører studentene 3-5 samtaler med bruk av Profrådverktøyet med egne veisøkere, og avlegger en skriftlig individuell eksamen ca. 6 uker etter kurset. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng og en sertifisering i hele Profrådverktøyet.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med Gunvor Viker Singsaas eller Kristin Landrø.

Referanser:

Hilde Marie Løkling, Flyktningkonsulent Åfjord Kommune:
Profråd kurset gav meg ny inspirasjon. Foreleserne var gode til å formidle faget, de var dyktige og bidro til at kursdeltakerne ble engasjerte. Jeg likte måten undervisningen var organisert på med både teori og praktiske øvelser, der vi fikk tilbakemelding på veilederrollen. Vi var også med på en reel karriererådgivningssamtale, noe som var veldig lærerikt. Jeg vil få god bruk for det jeg lærte på kurset i jobben min og jeg utviklet meg både faglig og personlig i løpet av disse fine dagene (Kursdeltaker våren 2017)

Celine Elserud, studierådgiver NKI Nettstudier:
Etter å ha fullført Profråd-kurset føler jeg meg mye tryggere som veileder. Kurset hadde en perfekt balansering av teoretisk læring og praktiske caser i små grupper. Vi fikk god veiledning av kompetente og motiverende forelesere, noe som gjorde at hele opplevelsen føltes veldig profesjonelt. Jeg sitter kun igjen med positive tanker om kurset, også fordi pensumet er oppdatert og spennende for oss som deltagere. Anbefaler dette kurset til alle som ønsker mer kompetanse innenfor veiledning, uansett bransje (Kursdeltaker våren 2017)

Et veldig lærerikt kurs med suverene og kunnskapsrike forelesere, som evnet å få fram en inkluderende og positiv atmosfære sammen med oss som deltok på kurset. (Kursdeltaker høsten 2018)

Kursdetaljer

Startdato: 05.05.2020

Søknadsfrist: 29.03.2020

Kursavgift: 12000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAD6000

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.