EVU-Kurs


Trafikkmodeller og ITS

Kurset omhandler ulike trafikkmodeller, og deres oppbygging og virkemåte. Du vil også lære om ITS-tiltak for å forbedre avvikling, sikkerhet, miljø og tilgjengelighet.

Søknadsfrist: 01.02.2020

Emnebeskrivelse:

Trafikkmodeller og ITS

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 19.05.2020
Hjemmeeksamen 19.mai kl 09.00 - 16.00.

Eksamenskrav: Godkjente innleveringsoppgaver, som teller 30% av sluttkarakteren, og tilstedeværelse på de obligatoriske samlingene.

Karakterskala: A-F

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres i Trondheim våren 2020 

Første samling: 16.-19. mars
Andre samling: 20.-23. april

ved NTNU Campus Moholt, Jonsvannsveien 82 

Oppstart kl 09.00 første samlingsdag, slutt kl 16.00 siste samlingsdag (gjelder både første og andre samling).

Obligatorisk oppmøte på undervisningen.

Kursavgift:

20000 Kr
Kursavgift info:
I tillegg kommer Semesteravgift

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i veg og jernbane fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften økes til ca 30 000 kr per emne fra og med høstsemesteret 2020. Vi tar forbehold om endringer.

Studenter som har tatt ett eller flere emner på masterprogrammet før juni 2019, får mulighet til å avslutte erfaringsbasert mastergrad på normert tid med den prisstrukturen som var gjeldende i januar 2019. Overgangsordningen vil vare til juni 2022 for studenter som er tatt opp til minst ett emne på et masterprogram med 90 studiepoeng før januar 2019. Prisen på emnene kan justeres for pris- og lønnsvekst i overgangsperioden.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Arvid Aakre
Amanuensis, NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Mobil: 926 19 418
Epost: arvid.aakre@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskrav er todelt:
1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning i et teknologisk fag fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i veg og jernbane, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Har du ikke fullført bachelorgrad / tre års utdanning i teknologiske fag fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

Kurset bygger delvis på trafikkteknikk delen av kurset BA 6058 Trafikkteknikk og trafikksikkerhet

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendium, rapporter og notater.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: SIDRA TRIP, SIDRA INTERSECTION, AIMSUN

Praktiske opplysninger:

Kurset inngår i Erfaringsbasert masterprogram innen veg og jernbane, studieretning veg.

Kurset har en nedre grense på 15 kursdeltakere. Kurset vil ikke bli igangsatt dersom det er færre enn 15 kursdeltakere ved søknadsfristens utløp. 


Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset

 

 

Kursdetaljer

Startdato: 16.03.2020
Slutt: 19.05.2020

Søknadsfrist: 01.02.2020

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6062

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 19.05.2020

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.