EVU-Kurs


Finansiering av forretningsutvikling

Foto: Yay Images

Dette kurset tar for seg sentrale problemstillinger knyttet til finansiering av forretningsutvikling og dekker både finansiering av nye kunnskapsbedrifter og investeringsanalyse av utviklingsprosjekter i eksisterende bedrifter.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Strategi og forretningsutvikling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.02.2020

Målgruppe:

Kurset passer for alle som jobber med finansiering av nye og eksisterende bedrifter.

Eksamensbeskrivelse:

Mappeevaluering med to hjemmeoppgaver som teller henholdsvis 60% og 40% av sluttkarakteren.

Innlevering 1: 5. juni 2020, kl. 14.00
Innlevering 2: 22. juni 2020, kl. 14.00

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2020.

Første samling: 16.-17. april
Andre samling: 19.-20. mai

Oppstart kl. 10.00 første dag og avslutning kl. 15.30 andre dag hver samling.

Første kveld på første samling arrangeres en kursmiddag som inngår i kursavgiften.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen

Pensumlitteratur gjøres tilgjengelig i Blackboard.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften reduseres til ca kr. 10 000 per emne fra og med høstsemesteret 2020. All bespisning utgår, alle rabattordninger oppheves og undervisningen vil i stor grad foregå på campus. Vi tar forbehold om endringer.

Fagansvarlig/Forelesere:

Roger Sørheim
Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 10 29
Mobil: 918 03 448
Epost: rogers@iot.ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@adm.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendium – artikler og utdrag fra bøker. Blir tilgjengelig via Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Maks antall deltakere er 30 personer.
Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Kursdeltaker våren 2019:
Fantastisk kurs! Spennende temaer og mange dyktige gjesteforelesere. Jeg fikk svært mye læring ut av samlingene og eksamensformen.

Kursdeltaker våren 2019:
Finansiering av forretningsutvikling er en enestående mulighet til å få innsikt og kunnskap om hvordan man kan finansiere unge vekst- og kunnskapsbedrifter. Samlingene på campus gir meget godt utbytte, med sterkt faglig innhold fra både interne og eksterne forelesere!

Kursdeltaker våren 2019:
Roger er fantastisk dyktig, og har lagt opp til det beste faget gjennom hele studieløpet!

Kursdetaljer

Startdato: 16.04.2020

Søknadsfrist: 15.02.2020

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6015

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.