EVU-Kurs


Forretningsforståelse i prosjekter

Simulering i kombinasjon med forelesninger engasjerer og utfordrer kursdeltakerne. Foto Kaja Vik

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Kurset er avlyst våren 2020, men vil settes opp igjen til høsten.

På dette kurset lærer du å fokusere på business-perspektivet i et prosjekt og å styre prosjektet fra idé, via gjennomføring til avslutning.

I undervisningen benyttes et simuleringsverktøy i kombinasjon med forelesninger. Simuleringen gir deg, som prosjektleder, mulighet til å feile uten reelle konsekvenser. Samtidig får du se de umiddelbare følgene av dine valg. Slik kan du lære hva du gjør riktig og feil, og du tilegner deg nye ferdigheter som prosjektleder.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.01.2020

Målgruppe:

Kurset passer for prosjektledere på mellom- og toppnivå.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen. Eksamensoppgavene vil bli delt ut ved første samling. Eksamen vil ta for seg problemstillinger knyttet til de sentrale tema som nevnt i temaoversikten. Innleveringsfrist 15. mai 2020.
Eksamenskrav: Deltakeren må levere øvingen mellom første og andre samling, fullføre simuleringen og delta på begge de obligatoriske samlingene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2020:

Første samling: 24. - 25. mars

Andre samling: 21. - 22. april

Samlingene er obligatoriske. Til andre samling må du ha med egen datamaskin til simuleringen.

Obligatorisk innlevering av individuell oppgave mellom første og andre samling.

Oppstart første dag kl 10.00, avslutning siste dag kl 15.00.

 

Kursavgift:

25000 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår
- Undervisning på samlinger
- Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
- Nettverksmiddag første kveld på første samling
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte student
- Sensur av eksamen

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

>NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften reduseres til ca kr. 10 000 per emne fra og med høstsemesteret 2020. All bespisning utgår, alle rabattordninger oppheves og undervisningen vil i stor grad foregå på campus. Vi tar forbehold om endringer.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jan Alexander Langlo
Førsteamanuensis, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 73 41 28 67
Epost: jan.a.langlo@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

Søkere bør ha gjennomført kurset Praktisk prosjektledelse (PK6200/PK6203) eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Aaron Shenhar, Dov Dvir (2007): Reinventing project management – The diamond approach to successful growth and innovation. ISBN: 9781591398004. Kapittel 2-8. 

Wenche Aarseth, Asbjørn Rolstadås og Roger Klev (2015) Lederskap i prosjekter, Fagbokforlaget, ISBN 9788245018127. Kapittel 2-7, 9, 12, 15.

Smith, Karl A. 2014. Teamwork and Project Management, 4th edition, ISBN: 9780073534909. Kapittel 2-7. 

Støttelitteratur:

* Artikkel Peter Morris (2012) Reconstructing Project Management Reprised: A Knowledge Perspective. Project Management Journal, Volume 44, Issue 5, side 6–23, October 2013. (17 sider)
* Artikkel Ole Jonny Klakegg (2015) In pursuit of relevance and sustainability. Open Economics and Management Journal, 2015, 2, (Suppl. 1: M3) side10-20 (10 sider)

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Læringsplattformen Blackboard og simuleringsprogram benyttes.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Forelesere:

  • Førsteamanuensis Jan Alexander Langlo, Institutt for maskinteknikk og produksjon
  • Professor Ole Jonny Klakegg, Institutt for bygg- og miljøteknikk
  • Førsteamanuensis Ola Edvin Vie, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Kursdetaljer

Startdato: 24.03.2020

Søknadsfrist: 15.01.2020

Kursavgift: 25000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6245

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.