EVU-Kurs


Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 17. mars)

Illustasjonsbilde: Jernbaneanlegg med kvinne i hjelm og arbeidstøy i forgrunnen.

Foto: AnneLine Bakken

Et praktisk rettet og fleksibelt kurs i prosjektledelse som gir en grundig innføring i prosjektarbeidsformen. Kurset vil gi deg kompetanse på planlegging og oppfølging av prosjekter. Du vil lære om fasedeling av prosjekt og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller. 

Kurset kan inngå i basismodulen NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse, eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer inn. Kurset er obligatorisk for de som ønsker å fullføre en spesialisering i prosjektledelse og samhandling. Det anbefales å ta Praktisk prosjektledelse før man starter på kursene i spesialiseringen.


Du kan også ta dette kurset med samlinger i Oslo. Eller du kan ta det i Trondheim med oppstart 10. mars.

Søknadsfrist: 05.01.2020

Målgruppe:

Kurset passer for alle som ønsker en grundig innføring i prosjektarbeidsformen og som trenger kompetanse på planlegging og oppfølging av prosjekter. Du arbeider for eksempel med prosjektstyring eller prosjektledelse i ved større prosjekter, eller har prosjektlederansvar for mindre/mellomstore prosjekter. Kurset er hovedsaklig rettet mot leveranseprosjekter.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen (teller 100%) 27. mai kl. 10.00 - 29. mai kl. 10.00. Tidsrammen er 48 timer med forventet arbeidsomfang på 8 timer. Alle skriftlige hjelpemidler og alle kalkulatorer er tillatt.
Eksamenskrav: Deltakelse på kurssamlingene og fire godkjente øvingsoppgaver.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2020:

Første samling: 17. - 18. mars
Andre samling: 28. - 29. april

Begge samlingene starter kl 09.30 første dag og avsluttes kl 15.00 siste dag.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften reduseres til ca kr. 10 000 per emne fra og med høstsemesteret 2020. All bespisning utgår, alle rabattordninger oppheves og undervisningen vil i stor grad foregå på campus. Vi tar forbehold om endringer.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jan Alexander Langlo
Førsteamanuensis, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 92 24 87 47
Epost: jan.a.langlo@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Rolstadås, Olsson, Johansen og Langlo (2020): Praktisk prosjektledelse – Fra idé til gevinst.
Boka lanseres i januar og kan kjøpes hos Akademika.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Veldig nyttig og praktisk rettet kurs, hvor en sitter igjen med gode verktøy og systematikk i planlegging og gjennomføring av et prosjekt (Kursdeltaker våren 2019)

Engasjerende forelesere med praktisk tilnærming. Hyggelige rammer på samlingene og nyttige tilbakemeldinger på øvingene (Kursdeltaker våren 2019)

Føler meg mye bedre rustet til å ta fatt på prosjektet vårt og har lært ufattelig mye på meget kort tid. Kurset var arbeidskrevende, men utrolig lærerikt og givende. Erfaringene fra kurset er noe som jeg kommer til å dra nytte av i mange år fremover (Kursdeltaker våren 2018)

Kursdetaljer

Startdato: 17.03.2020
Slutt: 29.05.2020

Søknadsfrist: 05.01.2020

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6203

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.