EVU-Kurs


Ungdom, rus og avhengighet

Jente som blir tilbudt en joint

Pixabay.com

Jobber du med barn og unge? Kunne du tenkt deg å lære mer om ungdomskultur, rusbruk og avhengighet? Da er dette videreutdanningsemnet for deg!

Kurset vil øke din forståelse for forholdet mellom rus og avhengighet hos ungdom, samt øke din kompetanse om forebyggende arbeid og tiltaksarbeid overfor risikoutsatt ungdom.

KURSET ER NÅ HELT FULLTEGNET. 

Søknadsfrist: 01.12.2019

Målgruppe:

Behandlere, stabspersonell og miljøpersonell i spesialisttjenester, statlige tjenester og institusjoner. Emnet er også relevant for andre som primært arbeider med forebygging, utredning, behandling og endringsarbeid med hensyn til barn, unge og familiers psykiske helse.

Kursbeskrivelse:

Emnet skal gi studentene økt forståelse for det komplekse samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer knyttet til rusproblem og avhengighet. Herunder faktakunnskap om rusmiddelbruk, omfang og skadevirkninger.

Studentene vil få kunnskap om, samt ferdigheter i bruk av utredning og kartleggingsmetoder, samt innføring i ulike rusbehandlingstiltak. Emnet vil gi grunnlag for refleksjon rundt egen praksis og handlingsvalg, og større faglig trygghet i arbeid med risikoutsatt ungdom.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen over to dager. Karakterskala: A - F
Eksamenskrav: 80% obligatorisk oppmøte på samlingene og to godkjente emneoppgaver. Oppgavene vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet har totalt seks samlinger 

tre samlinger á to dager i vårsemesteret 2020: 

13-14. januar

02-03. mars

20-21. april

tre samlinger á to dager i høstsemesteret 2020:

*datoer ikke satt ennå*

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift fra våren 2020, men som student må du betale en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)

Fagansvarlig/Forelesere:

Marianne Stallvik
Førsteamanuensis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges - Psykiske helse og barnevern
Epost: Mariasta@gmail.com

Kontakt:

Studieveiledning Kari Meli og Maria Årolilja Rø
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU)
Telefon: 73 55 15 00
Epost: Mariasta@gmail.com

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

St. Olavs Hospital, Korus, Bufetat (statlig barnevern)

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor følgende fagområder: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, barnehagelærer, lærer, sosionom, vernepleie, sykepleie, psykologi og medisin. Søkere med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor i 100% stilling eller tilsvarende. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester. Annen praksis kan godkjennes ut fra en individuell vurdering.

Under studiet anbefales det at du er i minst 50 % stilling med barn, unge og familier. Dette er med på å sikre en aktiv integrering av teori og metoder i direkte arbeid.

Om dokumentasjon

Dokumentasjon på utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemål med både forside og karakterer. Alternativt kan du dele dine resultater via www.vitnemålsportalen.no

Praksis må dokumenteres med gyldig tjenestebevis eller attest med startdato/sluttdato, stillingsprosent, stillingtittel, og være signert av overordnet.

Arbeidsavtale/jobbtilbud/cv er ikke gyldig som dokumentasjon på arbeidserfaring.

Studenter som har opptak på Master i psykisk helse (MPHLS) og velger denne fordypningen, samt studenter som har opptak på Master i barn og unges psykiske helse (MBUPHLS) har første prioritet. Øvrige søkere prioriteres etter ordinære rangeringsregler.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved studiestart på Blackboard

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 13.01.2020
Slutt: 15.12.2020

Søknadsfrist: 01.12.2019

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: MDV6244

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.