EVU-Kurs


Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser

Faglig ansvarlig Catia Martins. Foto Geir Mogen/NTNU

Fedme er en global epidemi. Hva ligger i dette og hva er årsaken til utbredelsen? Hva er konsekvensene for individ og samfunn? Dette kurset gir en innføring i fedmefeltet med fokus på epidemiologi, patofysiologi, årsaker og konsekvenser.

Søknadsfrist: 26.08.2019

Målgruppe:

Helsepersonell.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig eksamen (4 timer) i Trondheim.

Det tilbys ikke lokal eksamen. Ved utsatt eksamen vil vurderingsform kunne gjøres om til muntlig eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2019.

  • Første samling: 16. - 18. september
  • Andre samling: 30. september - 2. oktober
  • Tredje samling: 21. - 23. oktober

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift til NTNU må betales. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Catia Martins
Professor, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72 82 53 58
Epost: catia.martins@ntnu.no

Silvia Coutinho
Postdoktor, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 98 63 98 59
Epost: silvia.coutinho@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Marit Barstad
Studiekonsulent, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72 57 55 22
Epost: marit.barstad@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Treårig helsefaglig utdanning, for eksempel audiograf, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi eller sykepleie. Søker med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering, herunder søkere innenfor ernæringsfag, idrettsfag, farmasi, medisin eller klinisk psykologi.

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved studiestart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Det er 10 plasser på kurset. Dersom det blir flere søkere prioriteres søkerne etter søknadsdato («først til mølla»-prinsippet).

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. De fleste forelesningene undervises på engelsk. Dersom engelskspråklige studenter melder seg, undervises alle timene på engelsk.

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Kursdetaljer

Startdato: 16.09.2019

Søknadsfrist: 26.08.2019

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6015

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.