EVU-Kurs


Brønnintegritet/Well Integrity

Photo: Harald Pettersen, Statoil

Emnet omhandler brønnbarrierer i brønnens livssyklus fra brønnplanlegging, boring, produksjon, brønnvedlikehold og tilslutt permanent brønnplugging.

Søknadsfrist: 10.08.2019

Målgruppe:

Ingeniører som arbeider med brønnsikkerhet.

Emnebeskrivelse:

Brønnintegritet

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2019

Første samling: 16. - 18. september

Andre samling: 21. - 23. oktober

 

Kursavgift:

25500 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Sigbjørn Sangesland
Professor, Institutt for geovitenskap og petroleum
Telefon: 73 59 49 87
Epost: sigbjorn.sangesland@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelor- eller mastergrad innen ingeniørfag.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendium som utleveres ved oppstart.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 16.09.2019

Søknadsfrist: 10.08.2019

Kursavgift: 25500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PG6215

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 25.10.2019

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.