EVU-Kurs


VDC-Certificate Program Norge (NTNU - Stanford Center for Professional Development)

Heisekran og kontorbygg under oppføring.

NTNU og Stanford Center for Professional Development inviterer til å delta på den første storskala VDC-sertifiseringen i Norge noensinne. Inntil 200 deltakere gjennomfører kurset samtidig og vil i løpet av en ti-månedersperiode delta på i tre samlinger på totalt ni dager. Kurset er unikt i sitt slag i Norge og vil gi deg stort læringsutbytte.

Professor Martin Fischer fra Center for Professional Development  foreleser på kurset.

Kurset gir deg helhetlig kunnskap om Virtual Design and Construction (VDC), implementering av VDC og praktisk anvendelse av VDC i egen organisasjon/team/avdeling/prosjekt. Opplæringen er tilpasset norsk byggenæring.

 

Søknadsfrist: 05.06.2019

Målgruppe:

Kurset passer for alle som ønsker en helhetlig og dokumentert kompetanse (sertifisering) innen Virtual Design and Construction (VDC) for bruk i alle faser av prosjektets livssyklus innen bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.

Kursbeskrivelse:

Vil du bli med å endre byggenæringen?

Virtual Design and Construction (VDC) er et rammeverk som bidrar til mer tverrfaglig samarbeid, digital støtte/bruk av BIM, endrede arbeidsprosesser og bedret målstyring. Det er dokumentert at VDC bidrar til økt kvalitet, redusert gjennomføringstid og reduserte kostnader.

De fem VDC-konseptene omfatter:

 • Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering - ICE)
 • Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
 • Prosess- og produksjonsledelse (PPM)
 • Målstyring (Metrics)
 • Måloppnåelse (Prosjektmål + Kunde-/forretningsmål + Samfunnsmål)

Kurset er svært praktisk rettet og alle prosjektoppgaver gjennomføres i reelle prosjekter i egen organisasjon. Kurset gir deg en helhetlig kunnskap om Virtual Design and Construction (VDC), implementering av VDC og praktisk anvendelse av VDC i egen organisasjon/ team/ avdeling/ prosjekt. 

I tillegg til tre samlinger på Gardermoen vil undervisningen også inkluderer et online kurs gitt av Stanford Center for Professional Development.

Læringsutbytte:

Etter kurset skal deltakeren kunne forklare de fem konseptene som inngår i VDC-rammeverket: Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering - ICE), bygningsinformasjonsmodellering (BIM), prosess- og produksjonsledelse, og målstyring (Metrics) og måloppnåelse (prosjektmål + kunde-/forretningsmål + samfunnsmål).

Deltakeren skal kunne analysere sammenhengen mellom de fem konseptene som inngår i VDC rammeverket. Deltakeren skal også kunne planlegge, gjennomføre og evaluere (fasilitere) samhandlingsmøter / ICE-sesjoner for ulike typer oppgaver, samt selvstendig bruke digitale løsninger for fasilitering av ICE-sesjoner.

Ellers skal deltakeren kunne mellom annet å utvikle VDC som rammeverk for gjennomføring prosjekter i egen organisasjon, utvikle og anvende målstyring for å dokumentere prosjektmål og kunde- /forretningsmål, samt utvikle en implementeringsplan for bruk/økt bruk av VDC ved bruk av standardisert praksis.

Eksamensbeskrivelse:

Deltakeren må få godkjent 4 av 6 innleveringsoppgaver, teller totalt 40 % av sluttkarakteren (hver oppgave teller 10 %) samt en prosjektoppgave som teller 60 % av sluttkarakteren. Karakterskala A-F. Alle hjelpemidler er tilgjengelige.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samlingsbasert kurs over to semester med tre samlinger på Gardermoen

 • 1: 19.-23. august 2019
 • 2: 14.-15. januar 2020
 • 3: 14.-15. mai 2020

Undervisningen gis i form av forelesninger, diskusjoner, presentasjoner og oppgaver. Samlingene har obligatorisk oppmøte (minimum 80% deltakelse). Undervisningen vil også inkludere et online kurs gitt av CIFE, Stanford University.

I tillegg vil det legges opp til møter med mentor, e-læring samt skriving av prosjektoppgave.

Kursavgift:

48000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

 • Undervisning på samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlinger
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen

Det tas forbehold om endring i kursavgiften.

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.
Hvis det etter 5. juni fortsatt er ledige plasser, vil kursavgiften gå opp til 55000 kr.

Rabatter:

Det gis ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Eilif Hjelseth
Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Mobil: 952 66 100
Epost: eilif.hjelseth@ntnu.no

Martin Fischer
Professor, Stanford University

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Vi kan ikke godta CV som dokumentasjon på opptakskravet.

For de som ønsker å gå videre og ta en erfaringsbasert master er opptakskravet bachelorgrad innen teknologiske fag samt to års relevant yrkeserfaring.

Anbefalte forkunnskaper:

Minimum to års relevant yrkeserfaring.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved oppstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Førstemann til mølla-prinsippet gjelder for opptak.

Undervisningen vil foregå både på engelsk og norsk. Innleveringer kan skrives på norsk eller engelsk.

Hvis du ikke har norsk personnummer, vennligst ta kontakt med videre@ntnu.no

Vi tar forbehold om nok søkere.

 

Kursdetaljer

Startdato: 19.08.2019
Slutt: 30.06.2020

Søknadsfrist: 05.06.2019

Kursavgift: 48000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: BA6280

Undervisningssted: Oslo/Gardermoen

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.