Damsikkerhet II

Damsikkerhet II gir et grunnlag for å vurdere sikkerheten av damanlegg i planleggings-, bygge- og driftsfase. NVE har godkjent kurset som dekkende for spesifikk teoretisk opplæring som kreves av vassdragsteknisk ansvarlige i klasse 2, 3 og 4 i tråd med forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (2010). Kurset er utarbeidet i samråd med NVE og Energi Norge.

Søknadsfrist: 20.08.2019

Målgruppe:

Personell som sitter i funksjoner med vassdragsteknisk ansvar og andre som arbeider med damsikkerhet.

Kursbeskrivelse:

I første kursuke gis det en innføring i en del grunnleggende damsikkerhetstema; generell hydrologi og flomberegninger, laster og dimensjonering, ingeniørgeologi, hydraulikk for flomløp og tappeløp samt luker, ventiler og trykkrør.

I andre kursuke er det størst fokus på utforming, prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av forskjellige typer betong- og fyllingsdammer. Det foreleses også om mur- og tredammer. Sikkerhet, beredskap, tilsynsopplegg og formelle forhold som lover, forskrifter og internkontroll belyses i løpet av kurset.

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvinger og demonstrasjoner.

 

Emnebeskrivelse:

Damsikkerhet II

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 30.11.2019
Skriftlig fire timers skoleeksamen lørdag 30. november kl 09-13.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres i Trondheim høsten 2019:

Uke 45: 4. - 8. november

Uke 48: 25. - 29. november

Samlingene er obligatoriske.

Kursavgift:

20000 Kr
Kursavgift info: Det tas forbehold om endringer. Semesteravgift kommer i tillegg. Kursavgiften inkluderer lunsj begge samlingsuker samt en middag. Kursmateriell er inkludert i avgiften.

Rabatter:

Ingen rabatter.
Alle tidligere rabattordninger bortfaller fra studieåret 2019/2020.

Fagansvarlig/Forelesere:

Fjola G. Sigtryggsdottir
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 73 59 83 88
Epost: fjola.g.sigtryggsdottir@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse, eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Ved flere søkere enn antall plasser på kurset ved søknadsfristen, vil søkere rangeres etter tidspunkt for søknad.

Anbefalte forkunnskaper:

Ingeniørkompetanse.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Praktiske opplysninger:

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

Vennligst angi i kommentarfeltet i søknaden din om du er/skal bli VTA.

Forelesere:

  • Grethe Holm Midttømme, sjefingeniør NVE
  • Leif Lia, professor NTNU
  • Ånund Killingtveit, professor NTNU
  • Fjola G. Sigtryggsdottir, førsteamanuensis NTNU
  • Ragnar Hartmann, siv.ing./selvstendig
  • Egil A. Vartdal, siv.ing. Sweco
  • Lars Grøttå, seksjonssjef NVE
  • Vebjørn Pedersen, senioringeniør NVE

Kurset er det andre i rekken av kurs knyttet til damsikkerhet. Kurs I er rettet mot damvoktere og annet driftspersonell. Kurs III er rettet mot ledere.

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2014:
Et arbeidskrevende kurs som gir deg et godt innblikk i fagområdene som berører damsikkerhet. Kan absolutt anbefales!

Kursdeltaker høsten 2015:
Obligatorisk for alle som trenger en innføring i damsikkerhet og for alle som mener de kan alt om damsikkerhet.

Kursdeltaker høsten 2015:
Dette er et kurs der man har kontakt med selve kilden til lærebøkene og anbefales på det sterkeste.

Kursdetaljer

Startdato: 04.11.2019
Slutt: 30.11.2019

Søknadsfrist: 20.08.2019

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 6

Emnekode: VM6001

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 30.11.2019

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.