EVU-Kurs


Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer

Illustrasjonsfoto: mostphotos.com

Kurset gir en innføring i informasjons- og kunnskapsmodellering, beslutningsstøtte, spørresystemer, kliniske retningslinjer og kvalitetsevaluering. Praksis omfatter laboratorieøvelser og programmering.

Kurset kan tas som et frittstående kurs eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk.

Søknadsfrist: 01.06.2019

Målgruppe:

Deltakere på Erfaringsbasert master i helseinformatikk, som har gjennomført grunnleggende emner og som nærmer seg opptak til masteroppgave. Også andre interesserte som fyller opptakskravet kan søke - alle som er involvert i drift, kravspesifisering, utvikling, anskaffelse, evaluering eller innføring av IKT for helse eller helsetjenesten.

Kursbeskrivelse:

Prosjektfag der praktiske ferdigheter utvikles i gruppearbeidet i samspill med forelesninger og deltakernes erfaringer fra sin helsefaglige eller tekniske bakgrunn.

Undervisningen veksler mellom teoretiske forelesninger og praktisk gjennomføring av et gruppeprosjekt. Gruppene settes sammen flerfaglig, slik at deltakerne kan utnytte og utfordre forskjellig erfaring og kompetanse.

Det er obligatorisk deltakelse på samlingene (inntil 50% fritak kan innvilges etter søknad).

Læringsutbytte:

Etter å ha fullført og bestått kurs vil du ha 

Kunnskaper om/innsikt i

 • Hva klinisk beslutningsstøtte er
 • Hvordan systemer for klinisk beslutningsstøtte har utviklet seg.
 • Hvilken rolle kunnskapsmodellering har i klinisk beslutningsstøtte
 • De tre mest brukte formene av beslutningsstøtte: imperative regler, kliniske retningslinjer og visning av relevante kasuistikker.
 • Relasjonen mellom beslutningsstøttesystemer, søk og EPJ

Ferdigheter

 • Modellering av informasjon og kunnskap i UML og OWL og liknende formalismer
 • Lage enkle regelbaserte systemer
 • Bruk av Protegé

Generell kompetanse

 • Muligheter og begrensninger av kliniske beslutningsstøttesystemer
 • Historikk og erfaringer med klinisk beslutningsstøtte
 • Representasjon av kliniske retningslinjer

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen som består av to innleveringer: én individuell oppgave/artikkel og én gruppeoppgave. Hver oppgave teller 50% av karakteren. Karakterskala for vurdering: A-F. Tidspunkt for innlevering fastsettes senere.

Eksamenskrav: deltakelse på samlingene (inntil 50% fritak kan innvilges etter søknad). Beståtte øvinger/gruppeoppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger (3+3 dager) i Trondheim.

Første samling: 9. - 11. september 2019
Andre samling: 11. - 13. november 2019

Begge samlingene starter kl. 10.15 første dag og avsluttes kl. 16.00 siste dag.

Kursavgift:

10000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift, og studentene må selv dekke utgifter til pensum, reise og opphold.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Øystein Nytrø
Førsteamanuensis, Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73 59 44 59
Mobil: 918 97 606
Epost: nytroe@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Karoline Borgan
Studiekonsulent og administrativ koordinator, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 55 89 47
Epost: studier@inb.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Opptak til kurset forutsetter i tillegg at man har bestått IT6101 Helseinformatikk introduksjonskurs og IT6102 Programmering - eller kan dokumentere tilsvarende kunnskaper.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Tre års utdanning fra høgskole / universitet og minst to års relevant yrkespraksis (jf. opptakskravet til masterprogrammet i helseinformatikk).

Grunnleggende kunnskap i system- og programutvikling. Evne til å lese faglitteratur på engelsk.

Når du søker, vær vennlig å last opp din CV eller en beskrivelse av faglig bakgrunn/utdanning og relevant arbeidserfaring.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Coiera: The Guide to Health Informatics, 3ed, 2015.

Robert A. Greenes: Clinical Decision Support: the road to broad adoption, 2ed, 2014. Boken er nedlastbar via NTNUs bibliotek, eller her: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123984760

Forskningsartikler.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard, Python, Protegé.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Studentene må ha med egen datamaskin.

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2016:
God miks mellom teorigrunnlag og praktiske øvinger. Fin lærebok. Godt kursopplegg med flere forelesere.

Kursdetaljer

Startdato: 09.09.2019

Søknadsfrist: 01.06.2019

Kursavgift: 10000 Kr

Studiepoeng: 10

Emnekode: IT6122

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.