Lederskapsrollen i prosjekter og global prosjektledelse

Globale prosjekter utfordrer deg som prosjektleder på mange områder. Du må bygge relasjoner på tvers av både organisasjoner og kulturer, noe som både kan være spennende og utfordrende! Foto: Crestock

Globale prosjekter utfordrer deg som prosjektleder på mange områder. Du må bygge relasjoner på tvers av både organisasjoner og kulturer, noe som både kan være spennende og utfordrende! Foto: Yay images/Wavebreak Media

Dette kurset er avlyst høsten 2019.

Stadig flere selskaper konkurrerer globalt og globale prosjekter er økende i omfang. Å forstå hvordan en skal lede slike prosjekter for å oppnå best mulig resultater er derfor relevant for mange bedrifter og ledere. Ledelse av globale prosjekter skiller seg imidlertid fra tradisjonelle prosjekter og i dette kurset får du også presentert lederskapsrollen i et globalt perspektiv. 


Kurset kan inngå i spesialisering i prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.05.2019

Målgruppe:

Alle som arbeider i prosjekter.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave med innleveringsfrist 8. november. Denne leveres alene eller i gruppe (2 personer).

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene og godkjent utkast til prosjektoppgave (minimum 10 sider, maksimum 15 sider). Utkast til prosjektoppgave skal innleveres en uke før andre samling, og presenteres på andre samling.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger høsten 2019:

Første samling: 28. - 29. august i Trondheim
Andre samling: 24. - 25. oktober i Zürich, Sveits

Kursavgift:

22500 Kr
Kursavgift info:

I kursavgiften inngår:

 • Undervisning på alle samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Nettverksmiddag i løpet av første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv. I kursavgiften inngår IKKE reise og opphold under samlingene.


Vi gjør oppmerksom på at en nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning fører til at det vil bli endringer i prisene fra høsten 2020. Av samme grunn vil alle NTNUs rabattordninger oppheve fra høsten 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er tilgjengelig.

Fagansvarlig/Forelesere:

Bjørn Andersen
Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon

Knut Robert Fossum
Faglærer på kurset, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 92 86 01 36
Epost: knut.fossum@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

Praktisk prosjektledelse (PK6200, PK6203 eller BA6210) eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Bøker:

 • Binder, Jean (siste versjon) Global project management; communication, collaboration and management across borders. ISBN: 978-0-5660-8706-6. Kap 1-9.
 • Aarseth, Wenche (2014) Project Management: A new mindset for Success. Del I. Trondheim: Fagbokforlaget.
 • Aarseth, W., Rolstadås, A. og Klev, R. (2015) Lederskap i prosjekter. Fagbokforlaget. 


Artikler/forelesningsmateriell som gjøres tilgjengelig i Blackboard:

 • Hofstede, Geert (siste versjon) Culture´s consequences. Comparing values, behaviours, institutions and organizations across nations. Bok. Kap 1-7. SAGE Publications. ISBN 978-0-8039-7324-4 
 • “Global leadership success through emotional and cultural intelligences” (2005) Business Horizons, 48, p. 508-512 (2005), Alon Ilan and Higgins James
 • “Stakeholder salience in global projects” (2008) International journal of project management, 26, p.508-516 (2008), Aaltonen Kirsi, Jaakko Kujala, Oijala Tuomas
 • ”Key factors for management of global projects” (2011) International journal of managing projects in business, Vol.1, No.4, pp.326-345. Aarseth Wenche, Rolstadås Asbjørn og Andersen, Bjørn. 
 • “Managing organizational challenges in global projects” (2012) International journal of managing projects in business, Vol.5, No.4. Aarseth Wenche, Rolstadås Asbjørn og Andersen Bjørn. 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Stian Thorgaard, Q-Free ASA:
Det aller beste med kurset var at det hadde foreleserne med bakgrunn fra flere områder. Fra antropologi og kultur, til akademiske tungvektere innenfor prosjektledelse og ikke minst folk med en formidabel praktisk kunnskap innenfor global prosjektledelse. Jeg jobber i et firma som kjører prosjekter over hele verden og kurset har gitt meg økt kunnskap om de ekstra utfordringene som oppstår i globale prosjekt. Slik jeg ser det blir flere og flere prosjekter utført i et flerkulturelt miljø, og den faglige ballasten dette kurset kan gi er derfor essensiell for alle som møter andre kulturer i prosjektarbeid.

Kursdeltaker våren 2011:
Liten gruppe. Interessante temaer. God kontakt med forelesere og medstudenter. Positivt med utenlandsopphold, spesielt sosialt og god ramme rundt det hele. Engasjerte forelesere - meget bra innlevelse.

Kursdetaljer

Startdato: 28.08.2019
Slutt: 08.11.2019

Søknadsfrist: 15.05.2019

Kursavgift: 22500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6302

Undervisningssted: Trondheim/Zürich

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.