EVU-Kurs


Risikopersepsjon og risikokommunikasjon


Dette kurset er avlyst høsten 2019.

Hvordan oppfatter, bearbeider og snakker vi om risiko? Hva påvirker disse prosessene, og hvordan bør kunnskap om dette legge føringer for planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak? I dette kurset introduseres du for teoretiske perspektiver og kommunikasjonsmodeller for hvordan mennesker forstår og bruker informasjon knyttet til risiko, eksemplifisert gjennom erfaringer fra prosjekter og feltarbeid.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse

Søknadsfrist: 15.05.2019

Målgruppe:

Kursene i spesialiseringen egner seg for deg som liker å identifisere og løse problemer, har analytiske evner, kan jobbe strukturert og systematisk, og liker både teoretiske og praktiske problemstillinger knyttet til sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold.

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensformen er semesteroppgave, med innleveringsfrist 29. november.
Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2019:

Første samling: 10. - 12. september
Andre samling: 29. - 31. oktober

Begge samlingene starter kl 10.00 første dag, og avsluttes kl 15.00 siste dag.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen

Vi gjør oppmerksom på at en nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning fører til at det vil bli endringer i prisene fra høsten 2020. Av samme grunn vil alle NTNUs rabattordninger oppheve fra høsten 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er tilgjengelig.

Fagansvarlig/Forelesere:

Britt-Marie Drottz Sjöberg
Professor, Institutt for psykologi NTNU
Telefon: 73 59 74 85
Epost: brittds@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Referanseliste og forslag til annen litteratur vil bli tilgjengelig via Blackboard nærmere kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Det er 12 plasser på kurset.

Undervisningen foregår på engelsk.

Semesteroppgaven kan skrives på skandinavisk språk eller engelsk.

Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Foreleser hadde mye kunnskap og erfaring. Gode gruppediskusjoner (Kursdeltaker høsten 2014)

Det mest positive med kurset var diskusjonene med kursholder i gruppa og hennes engasjement og innlevelse (Kursdeltaker høsten 2014)

Engasjerende og kunnskapsrik foreleser (Kursdeltaker høsten 2013)

Kursdetaljer

Startdato: 10.09.2019
Slutt: 29.11.2019

Søknadsfrist: 15.05.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PSY6030

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.